Načrti projekta Gorička krajina predstavljeni na mednarodni konferenci o traviščih

Zaposleni na projektu Gorička krajina* so se 16. maja na Ptuju udeležili mednarodne konference z naslovom Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, ki je potekala v okviru projekta Life to Grasslands. Namen konference je bil spodbujati dolgoročno večnamensko upravljanje travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjavo znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks. Med predavatelji je nastopil tudi Gregor Domanjko iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZ KPG), ki je predstavil Učinkovito upravljanje ekstenzivnih travnikov na območju Natura 2000 Goričko. V svoji predstavitvi se je osredotočil na travnike, ki jih ima JZ KPG v svojem upravljanju. Predstavil je tri primere obnovljenih in nekdaj zaraščenih travnikov, ki jih JZ KPG kosi, tri primere pogodbenega varstva za namene ohranjanja travniških habitatnih tipov, travniškega postavneža in metuljev mravljiščarjev, ki jih bo JZ KPG sklepal s kmeti v projektu Gorička krajina, izkušnje pri upravljanju s travniki in usmeritve za naprej.

Zaposleni na projektu Gorička krajina so na konferenci izkoristili priložnost in si izmenjali izkušnje o upravljanju s travišči z drugimi predstavniki zavarovanih območij narave v Sloveniji, iz Zavoda RS za varstvo narave in služb, ki delujejo na področju kmetijstva iz Slovenije in tujine.

Avtor besedila: Mojca Podletnik

Avtor fotografij: Monika Podgorelec