GRAD

Grajsko poslopje stoji na strmem griču iz bazaltnega tufa nad naseljem Grad. Po pripovedovanju naj bi ga začeli graditi vitezi templjarji. Ko so se polegli napadi Turkov, krucev in upornih kmetov, grad dobi razsežno petkotno baročno podobo z večnivojskimi arkadnimi hodniki, grajsko kapelo in zvonikom. Elementi ostalih obdobij od romanike do baroka so spretno vključeni v grajski kompleks in odslikavajo veličino njegovih lastnikov. Obdan z mogočnimi drevesi že več kot 800 let kljubuje času. Z gradom upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko. Obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi narave in kulturne krajine ter zgodovinske in etnološke dediščine Goričkega.

Središče za obiskovalce

Ogled grajskega kompleksa je odlična priložnost za potovanje v preteklost in spoznavanje naravnih in kulturnih zani...

X

Preživeti z netopirji

6. 6., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat