ZA OBISKOVALCE

O krajinskem parku

Goričko je po površini največji krajinski park v Sloveniji. Na območju nizkega panonskega gričevja rastejo gozdovi in travniki ter uspevajo visokodebelni travniški sadovnjaki, vinogradi in njive na katerih je možno pridelati domala vse kuturne rastline, ki jih uživamo ljudje. Na, med in ob kmetijskih površinah je v delih narave svoj življenjski prostor našla raznolika množica živih bitij. Človek je svoj pečat vtisnil v številne kulturne spomenike od največjega fevdalnega gradu v Sloveniji do preprostih kmečkih hiš medtem ko je preteklost iz davnine skrita pod zemljo kot dediščina. Nesnovno kulturno dediščino bogatijo vešči mojstri starih obrti, ki še ohranjajo lončarstvo, kovaštvo, pletarstvo in svoje spretnosti prenašajo na mlajše rodove. Slikovita in ravno prav razgibana kulturna krajina pritegne obiskovalce, ki jo doživljajo peš ali na kolesih po označenih poteh.

O parku

Zaradi izjemne krajinske pestrosti in visoke biotske raznovrstnosti je Vlada Republike Slovenije 9. oktobra leta 2003...

Kulinarika in nastanitve

En dan je premalo za odkrivanje vseh lepot in zanimivosti Krajinskega parka Goričko. Preživite več dni na Goričke...

Aktivno raziskovanje parka

Tukajšnji najvišji vrh sicer sega nad morje le 418 metrov, pa vendar ponuja pogled na avstrijsko južno Gradiščansko...

Domača obrt in dejavnost

Hitremu načinu življenja in modernim svetovnim trendom kljubujejo domačini, ki skrbijo za ohranjanje naravne in ku...