Na pilotnem območju Krajinski park Goričko pričeli z analizo stanja divjih čebel

 M. Podletnik, 19. 6. 2024

Strokovnjaki Nacionalnega inštituta Slovenije so v sredini junija 2024 v okviru projekta BEE(A)WARE pričeli s terenskim delom, ki vključuje pregled travnikov za analizo stanja divjih čebel na pilotnem območju Krajinskega parka Goričko ter načrtovanje sheme monitoringa. Namen terenskega dela je predvsem dobiti osnovne informacije o vrstah divjih čebel, ki se na območju pojavljajo z namenom pridobivanja podatkov o razširjenosti in pojavljanju vrst za analizo stanja, ustreznemu načrtovanju monitoringa divjih čebel ter pridobivanju podatkov za načrtovanje usposabljanja prostovoljcev. 


Strokovnjaki iz NIB na travniku v Kančevcih   M. Podletnik

Blaž, Danijel in Ladeja so med popisom in pregledom izbranih ekstenzivnih travnikov v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko zbrali podatke o pojavljanju različnih vrst iz skupine divjih čebel, ki združuje različne družine in rodove. Med predstavniki rodu čmrljev (Bombus) so bili med drugim najdeni vrtni čmrlj, zemeljski čmrlj, rjavi čmrlj, črno-rdeči čmrlj in travniški čmrlj. Med predstavniki drugih divjih čebel so bile med drugim zabeležene čebele iz rodov peščenih čebel (Andrena), brazdark oz. vitkih čebel (rodova Lasioglossum in Halictus), listorezk (Megachile), oljark (Macropis), pohajkovalk (Nomada), lesnih čebel (Xylocopa) in čebele iz rodu Ceratina. Nekatere zabeležene vrste so indikator dobro ohranjenih ekstenzivnih travnikov, saj so občutljive na prekomerno rabo travnikov. Identifikacija divjih čebel sicer zahteva veliko znanja in izkušenj, saj so si mnoge vrste med sabo zelo podobne. Veliko vrst divjih čebel je relativno majhnih, velikih le nekaj mm, zato so bogate izkušnje strokovnjakov zelo dobrodošle, saj je pri popisu pomembno vedenje, kje kakšne vrste pričakovati oz. jih iskati. Zaradi podobnosti nekaterih sorodnih vrst bo podrobna določitev vrst opravljena v laboratoriju.


Vrste čmrljev se med seboj ločijo po številu črt, barvah prog... vendar prepoznavanje sorodnih vrst ni lahko   M. Podletnik

S terenskim delom bodo nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih, pri tem se jim bomo občasno pridružili tudi zaposleni v JZ Krajinski park Goričko z namenom izobraževanja in pridobivanja izkušenj pri popisih in spremljanju stanja divjih opraševalcev. Prve rezultate projetka BEE(A)WARE pa smo že preverili na terenu, saj smo med terenskim delom poleg divjih čebel evidentirali tudi dnevne metulje.


Na mokrotnih travnikih v Ženavljah so letali že prvi letošnji strašničini mravljiščarji   M. Podletnik