Uspešno zaključen 11. Kviz o naravi in človeku

 N. Moršič, 23. 5. 2024

Zaključen je 11. Kviz o naravi in človeku v šolskem letu 2023/24. Letos smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko izvedli šolsko in regijsko tekmovanje 11. Kviza o naravi in človeku z naslovom Travniki. Šolsko tekmovanje je potekalo spletno v obliki reševanja nalog iz poznavanja travniških vrst živali in rastlin, različnih tipov travnikov ter dela JZ Krajinski park Goričko na področju ohranjanja življenjske pestrosti na travnikih. Učenci so znanje pridobivali iz tiskane literature in spletnih virov. Vsebino smo učencem predstavili tudi v obliki predavanja na posamezni šoli. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 38 dvojic iz 6 osnovnih šol. Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 15 dvojic, ki so morale pred udeležbo na regijskem tekmovanju izdelati še terensko nalogo. Terenska naloga je vsebovala prepoznavanje travniških vrst na izbranih travnikih. Osvojene točke so se prištele rezultatu na regijskem tekmovanju. 


Udeleženci regijskega tekmovanja 11. Kviza o naravi in človeku na gradu Grad 

Regijsko tekmovanje je potekalo 23. maja 2024 na gradu Grad, sodelovalo je 14 dvojic. Spremljale so jih mentorice Darja Kuronja, Melita Ficko Sapač, Urška Marčič, Lea Skrivanek, Monika Hajdinjak in Janja Vučkič. Učenci so se pomerili v 5 nalogah, pri katerih so pokazali znanje o travnikih, travniških živalskih in rastlinskih vrstah, tujerodnih invazivnih vrstah in še kaj. Naloge so pripravili zaposleni v JZ Krajinski park Goričko, ki so bili tudi izpraševalci. Učenci so se pomerili v poznavanju travniških vrst živali in rastlin, v prepoznavanju oglašanja ptic, prepoznavanju invazivnih tujerodnih vrst, ročnih spretnostih in razvrščanju gospodinjskih odpadkov v ustrezne zabojnike. 

Učencem želimo, da usvojeno znanje uporabijo v prid narave in okolja, v katerem živijo. Vsem učencem in mentorjem se zahvaljujemo za sodelovanje in jih vabimo, da se tekmovanja udeležijo tudi naslednje šolsko leto. 

Pri izvedbi regijskega tekmovanja so nam pomagali sponzorji Bowl Max, Trgovsko podjetje Goričanka Kalamar, Pustolovski park Bukovniško jezero, Doživljajski park Vulkanija, Panvita, Expano, Paradajz d. o. o. in Ocean Orchids. Za tekmovalce, ki so uspešno rešili naloge na regijskem tekmovanju, smo pripravili vstopnice, malico in praktične nagrade. 

Rezultati regijskega tekmovanja 11. Kviza o naravi in človeku 

1. mesto sta osvojili Ria Sterniša in Katja Vukosavljevič iz OŠ Šalovci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, namizno igro Senožet, nagrado Bowl Max Maximus Murska Sobota, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.

2. mesto sta osvojili Ena Husar in Pija Vukan iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, knjigo Mozaik življenja, nagrado Bowl Max Maximus Murska Sobota, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.

3. mesto sta osvojili Lucija Andrejek in Amia Ožvald iz OŠ Gornji Petrovci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, igro Spomin, nagrado Bowl Max Maximus Murska Sobota, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.

 

4. mesto sta osvojili Juta Grof in Naja Serec iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, vstopnico za Pustolovski park Bukovniško jezero, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita. 

5. mesto sta osvojili Lana Ficko in Nella Gjergjek iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, vstopnico za Pustolovski park Bukovniško jezero, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.                                                                

6. mesto sta osvojili Alex Kovač in Kiara Šeruga iz OŠ Gornji Petrovci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, vstopnica za Pustolovski park Bukovniško jezero, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.                                                                                                                                    

7. mesto sta osvojila Aleks Bukovec iz OŠ Kobilje in Vid Gjerkiš iz OŠ Črenšovci. Učenca sta prejela priznanja za dosežen rezultat in skupno vstopnico za ogled Doživljajskega parka Vulkanija in gradu Grad ter praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita. 

8. mesto sta osvojili Eva Horvat in Zoja Ornig iz OŠ Cankova. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat in skupno vstopnico za ogled Doživljajskega parka Vulkanija in gradu Grad ter praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.                                                                                                           

 

9. mesto sta osvojili Karin Kuplen in Tia Gomboši iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, skupno vstopnico za ogled gradu Grad in Doživljajskega parka Vulkanija, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

10. mesto sta osvojili Živa Obal in Pia Wolf iz OŠ Cankova. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, skupno vstopnico za ogled gradu Grad in Doživljajskega parka Vulkanija, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

 

 

11. mesto sta osvojili Aneja Bedič in Iva Gorenji iz OŠ Gornji Petrovci. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled Expana, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

12. mesto sta osvojili Lina Lutar in Pia Barbarič iz OŠ Kobilje. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled Expana, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

13. mesto sta osvojili Tia Maučec in Tijana Lovenjak iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled Expana, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

14. mesto sta osvojila Jaš Čeleš in Anže Markoja iz OŠ Črenšovci. Učenca sta prejela priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled tropskega vrta Ocean Orchids, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.    

Za malico tekmovalcev na regijskem tekomovanju je poskrbelo trgovsko podjetje Goričanka Kalamar iz Trdkove. 

Ob malici so se učenci sladkali s sočnimi jagodami, ki jih je prispevalo pojetje Panvita. 

Pri izvedbi regijskega tekmovanja nas je podprlo tudi podjetje Paradajz d.o.o..