Pri projektu LIFE FOR SEEDS končali s setvijo semenskih mešanic

  M. Matjašec, 14. 11. 2023

Obnova vrstno revnejših travnikov z metodo semenskih mešanic je končana.

Lani in letos smo pri projektu LIFE FOR SEEDS obnavljali suhe travnike habitatnega tipa 6210 (*) (pomembna rastišča kukavičevk). Začeli smo z metodo setve semenskih mešanic in nadaljevali z metodo obnove z zelenim mulčem. Tako smo v sklopu projekta začeli z obnovo 8,3 ha vrstno slabših travnikov. Kaj pomeni, da je travnik vrstno slabši? To pomeni, da na njem rastejo bolj ali manj iste rastline. Več različnih rastlin raste na travniku, bolj je le-ta pester (vrstno bogatejši). Da smo sploh lahko posejali semenske mešanice, je bilo najprej potrebno najti vrstno bogate travnike, z njihovimi lastniki skleniti pogodbe o koriščenju kmetijskega zemljišča, travnik pokrtačiti (požeti) in semensko mešanico posušiti. Vse to je zahtevalo čas, posebne stroje in ljudi, ki smo to delo opravili. Seveda ne smemo pozabiti tudi na vsakoletne popise (vegetacijski popis, popisi metuljev, kobilic in murnov), na podlagi katerih spremljamo stanje travnikov in s pomočjo katerih ugotovimo, ali se je določena metoda obnesla ali ne. Seveda bomo popise izvajali vsako leto do konca projekta, ko bomo tudi z gotovostjo lahko rekli, katera metoda obnove je bila uspešnejša. Zaenkrat ugotavljamo, da je metoda setve semenskih mešanic uspešna, saj smo že na nekaj travnikih zasledili rastline, ki prej tam vsaj nekaj let niso rasle.


Setev semenskih mešanic    G. Domanjko

Poleg setve semenskih mešanic smo v jesenskem času opravili tudi saditev različnih sadik travniških rastlin, le-teh smo v jesenskem času posadili 356. Skupaj pa smo v letošnjem letu posadili nekaj več kot 1050 sadik 13 različnih rastlin. Skupno je bilo do sedaj posajenih 1076 sadik travniških rastlin.