Ogledi in vodenja

Obisk gradu in grajskega parka za posameznike in družine                                                                            

Grad Grad na Goričkem si posameniki in družine lahko ogledate sami ali v spremstvu vodnika. Če se odločite za vodeni ogled (vsaj 5 oseb) je potrebna predhodna najava.

Pri samostojnem ogledu gradu vam bo v pomoč zgibanka s kratko zgodovino gradu in pregledom prostorov. Dobite jo ob plačilu vstopnine v središču za obiskovalce. Sprehodite se lahko skozi razstavne prostore, etnološke delavnice, naravoslovne prostore, kapelo s predprostorom. Zgornje dvorišče ponuja pogled na celoten kompleks in očara z velikostjo. Sprehodite se po grajskem parku, ki z mogočno senco tulipanovcev, rdečih bukev in platan nudi prostor za sprostitev.

Za individualne oglede priporočamo zvočne vodiče, ki so opremljeni z opisi 26 prostorov, razstav, legende in drugih zanimivosti na gradu. Zapisi so pripravljeni v slovenskem, nemškem, angleškem in madžarskem jeziku. V pomoč vam bo karta z označenimi točkami točkami in osnovnimi informacijami. Uporaba zvočnih vodičev je brezplačna.


Zvočne vodiče dobite v središču za obiskovalce

Predvsem najmlajšim obiskovalcem domišljijo buri legenda o zmaju Kaču, ki vas čaka v enem od prostorov. V črni kuhinji je pripravljen otroški kotiček z pobarvankami in igrami za samostojno zabavo. V grajskem parku so igrala, ki v senci stoletnih dreves nudijo igro in zabavo. V gradu lahko prenočite v eni od štirih grajskih spalnic.

Ogled gradu lahko nadaljujete v okolici gradu in obiščete Doživljajski park Vulkanija. V središču za obiskovalce na gradu so na voljo skupne vstopnice. Vstopnice... Po potovanju v zgodovino, pozujte še v središče Zemlje s krtkom Olijem. V Lednarjevi domačiji si oglejte geološko razstavo.

Vodeni ogledi za skupine                                                                                                                                    

Skupine si grad ogledajo v spremstvu vodnika, ki pozna najzanimivejše dele gradu in zgodbe iz življenja nekdanjih prebivalcev.
Ogled v skupini traja 1,5 ure. Obiskovalci si ogledajo film o Goričkem, stalne in občasne razstave. Obvezen je postanek na zgornjem grajskem dvorišču, kjer blagodejne zemeljske energije obiskovalcem povrnejo moči za sprehod po največjem gradu daleč naokoli. Ogled se zaključi z obiskom Središča za obiskovalce. Tam je na voljo promocijski material ter izdelki mojstrov domače obrti in dejavnosti. Obiskovalci se lahko tudi osvežijo z napitki ali sladoledom.

Vodenja izvajamo v slovenskem, nemškem, angleškem in madžarskem jeziku. Potrebna je najava skupin. Cenik vstopnic. 

Vodeni ogledi za šolske skupine                                                                                                                     


Na gradu Grad ponujamo vodenja po gradu za šolske skupine, ki jih lahko dopolnite z tehničnimi in naravoslovnimi aktivnostmi.
Vodenja za šolske in vrtčevske skupine so prilagojena najmlajšim obiskovalcem in jih popeljejo v zgodovino v obliki zgodbic in igric. Vsebino in trajanje posameznega vodenja prilagodimo starostni stopnji učencev, učnim načrtom in času, ki ga ima skupina na voljo.

Delavnice potekajo na gradu Grad in v grajskem parku. Naravoslovni dnevi potekajo na celotnem območju Krajinskega parka Goričko v dogovoru s skupino.  

Raziskovanje gradu z zmajem Kačem - vodenje

Grad Grad in grajski park lahko doživite na igriv in zanimiv način. Pri ogledu vas bo spremljal zmaj Kač in z vami reševal spretnostne in miselne izzive. Med igrivim odkrivanjem gradu udeleženci spoznajo živalske in rastlinske vrste v Krajinskem parku Goričko, kulturne posebnosti območja in skrivnostnega zmaja Kača. Legenda o zmaju s čudežno zlato krono pripoveduje o življenju na gradu in pogumnem konjajru.

Doživljajsko vodenje lahko dopolnite z delavnico izdelovanja knjige o zmaju Kaču.

Pripoved o zmaju Kaču je še posebej zanimiva, če jo ujamemo v prav posebno zgibano knjižico. Po pripovedi o zmaju Kaču in zlati kroni se posvetimo glavnim osebam in dogajanju v zgodbi. Knjižico oblikujemo v treh sklopih v tehniki zgibanja. V knjižici oživijo graščak, grofica, dvorna gospoda, zmaj Kač, konjar in zlata krona. Učenci izdelajo svojo prvo knjigo, ki jo lahko dopolnijo z besedilom in liki iz zgodbe. Delavnica je lahko del tehničnega dneva. 

    Trajanje      Cena/učenca
Doživljajsko vodenje v gradu, grajskem parku ali v naravi     2 šolski uri    2,50 EUR 
         
Otroška delavnica izdelovanja zgibank   2 šol. uri     2,00 EUR

 

Tehnični dnevi na gradu Grad                                                                                                                          

Ogled gradu Grad lahko dopolnite z delavnico, v kateri boste podrobneje spoznali domače obrti ali se preizkusili v izdelavi zgibanke. Po ogledu ene od rokodelskih delavnic: kolarstva, kovaštva, žganjekuhe, zeliščarstva, lončarstva in tkanja priporočamo:

delavnico ročnega tkanja ali delavnico lončarjenja.  Ponudba. 

Delavnica ročnega tkanja

V tkalski delavnici učenci spoznajo pripomočke za izdelavo platna in se sami preizkusijo v tkanju na statvah. Izdelajo tkan izdelek na priročnih statvah. V tkalski delavnici učenci spoznajo:

 • naravne materiale, ki so jih uporabljali na Goričkem za izdelavo oblačil, 
 • naravne materiale, ki so jih uporabljali drugod po Sloveniji za izdelavo oblačil, 
 • pripomočke, ki se uporabljajo pri pridelavi in predelavi lanu,
 • lastnosti blaga iz čistega lanu in mešanico lanu in bombaža, 
 • pripomočke pri pripravi preje za tkanje in
 • postopek tkanja na ročnih statvah, ki ga sami preizkusijo.

Pred izdelavo samostojnega izdelka spoznajo še različne tipe vezave (blago, panama, kepler, atlas). Izdelek izdelajo na priročnih statvah v vezavi platno. Izdelajo lahko manj zahtevno zapestnico ali zahtevnejši izdelek (prtiček). Aktivnost se sklada z učnim načrtom pouka gospodinjstva v 5. razredu. 

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena na učenca:  izdelava zapestnice: 2,50 EUR, izdelava prtička: 3,50 EUR  

Delavnica lončarjenja

V lončarski delavnici učenci spoznajo tradicionalno domačo obrt na Goričkem. Spoznajo pripomočke in izdelke, kot so jih uporabljali in izdelovali lončarji v preteklosti. Lončarska vretena na nožni pogon so zamenjala vretena, ki jih poganja elektrika. Oblikovanje gline ostaja enako zahtevno, kot je bilo nekoč. Lončarsko delavnico vodi lončar Zelko. 

V lončarski delavnici učenci:

 • spoznajo tradicionalno domačo obrt, 
 • spoznajo pripomočke v lončarski delavnici,
 • spoznajo delo lončarja od priprave gline do dela na vretenu,
 • prosto oblikovanje gline in
 • oblikovanje gline na vretenu.

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena po predhodnem dogovoru.    

Naravoslovni dnevi                                                                                                                                           

Naravoslovni dnevi v Krajinskem parku Goričko so namenjeni osnovnošolskim in srednješolskim skupinam. V naravi in naravoslovnih sobah na gradu Grad: Kukavica, Upkaš in Vidra, učenci aktivno dopolnjujejo in poglabLjajo znanje, ki ga pridobijo med poukom. Spoznavajo nove metode in tehnike raziskovalnega dela in kritično pristopijo k problematiki na terenu. Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo določeno življenjsko okolje ter spoznavajo sobivanje človeka z naravo. Cilj, ki ga zasledujemo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je pozitiven odnos do narave in okolja v katerem živimo.

Izbirate lahko med vsebinskimi sklopi:
GOZD
STOJEČE IN TEKOČE VODE
TRAVNIKI
OPAZOVANJE PTIC
TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
GEOLOŠKI ZAKLADI GORIČKEGA

Po predhodnem dogovoru lahko združite več vsebinskih sklopov. Vsi učenci dobijo delovne liste in pripomočke, ki jih potrebujejo pri delu. Preden se podate v naravo ne pozabite na ustrezno obutev in obleko ter zaščito pred klopi in soncem.

Trajanje: 3 šolske ure
Cena na učenca: 2,50 EUR

Trajanje: 5 šolskih ur
Cena na učenca: 3,30 EUR

Več informacij za naravoslovne dneve: Kristjan Malačič, kristjan.malacic@goricko.info, T: 02 551 88 68

 

top