Turistična kmetija Tremel

Bokrači 28, 9201 Puconci
T +386 (0)2 545 10 17
M +386 (0)41 660 330; +386 (0)41 545 10 17
E info@kmetija-tremel.si
W http://www.kmetija-tremel.si

Turistična kmetija Smodiš

Otovci 58a, 9202 Mačkovci
T +386 (0)2 551 60 50
M +386 (0)31 337 403 Vlado ml.
E tksmodis@gmail
W www.smodis.eu

Turistična kmetija Puhan

Bogojina 311, 9222 Bogojina
T +386 (0)2 547 13 51
M +386 (0)41 637 242
E puhan.olga@gmail.com
W www.turizempuhan.si

Turistična kmetija Ferencovi

Krašči 23a, 9261 Cankova
T +386 (0)2 540 11 17
M +386 (0)41 330 982; +386 (0)31 302 531
E ferencovi.jezero@siol.net
W http://www.ferencovi.si

Kmetija z nastanitvijo Mali raj

Dolenci 118, 9204 Šalovci
T +386 (0)2 534 16 01
M +386 (0)51 202 851
E info@kmetija-mali-raj.si; kmetija.maliraj@gmail.com
W www.kmetija-mali-raj.si

Slovenska vzorčna kmetija v Porabju

Glavna ulica 65, 9985 Gornji Senik
T+363 06023336
E kmetija77@gmail.com
W www.kmetija.hu