Gorički travniki

Javni zavod Krajinski park Goričko nadaljuje s prizadevanji za ohranitev ekstenzivnih travnikov in zmanjšanje deleža zaraščajočih travniških površin na Goričkem.

Skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije-zavodom Murska Sobota, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Fakulteto za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru ter s podjetjem CERO Puconci je v letu 2015 pridobil sredstva iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, ki ga upravlja Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v skupni vrednosti 280.466,31 EUR za izvedbo projekta Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko ali krajše Gorički travniki.

Splošni cilj projekta, ki se je začel v mesecu marcu 2015 in bo trajal do konca aprila 2016, je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom (Otus scops) in tremi travniškimi vrstami dnevnih metuljev. V ta namen se bo s košnjo 60 ha travnikov, ki so trenutno v neugodnem stanju ohranjenosti, odstranitvijo tujerodnih invazivnih vrst in lesne zarasti ter spravilom odkošene biomase, izboljšalo stanje ohranjenosti 4 ciljnih Natura 2000 vrst ptic (smrdokavra, bičja trstnica, prepelica, rjavi srakoper), 3 ciljnih Natura 2000 vrst metuljev (temni in strašničin mravljiščar, travniški postavnež) in 3 ciljnih Natura 2000 travniških habitatnih tipov.

Z informiranjem in ozaveščanjem ciljnih skupin projekta, bomo dosegli vključenost 10 novih kmetijskih gospodarstev v naravovarstveno usmerjene ukrepe KOPOP 2015-2020 ter vključenost 20 ha novih travnikov v naravovarstveno usmerjene ukrepe KOPOP

 

Spletna stran projekta tukaj.

Novičnik Gorički travniki 1.

Novičnik Gorički travniki 2.