Osebna izkaznica

 

Akronim projekta:               Gorička krajina
Naslov projekta:   Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje
Vodilni partner:   Javni zavod Krajinski park Goričko
Projektni partnerji:   

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - 
Kmetijsko gozdarski zavod M. Sobota (KGZS - KGZ MS)    

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) 

Trajanje projekta:   1.12.2017-30.11.2021
Vrednost projekta:   1.785.353 €; od tega JZ KPG 1.598.846,00 €
Projekt sofinancirata:    

Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) (80%) 

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (20%)