Stik z nami

Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191
9264 Grad

T:++386 (0)2 551 88 60
F:++386 (0)2 551 88 63
E: park.goricko@siol.net

Naravovarstveni nadzor: nadzornik@goricko.info
Obiskovanje: vodniki@goricko.info
Nočitev v gradu: sobe@goricko.info

Stanislava Dešnik
direktorica
T:++386 (0)2 551 88 64
M:++386 (0)31 354 149
F: ++386 (0)2 551 88 63
E: stanka.desnik@goricko.info

Janko Halb
visoki naravovarstveni svetnik
T: ++386 (0)2 551 88 62
M:++386 (0)41 395 975
F: ++386 (0)2 551 88 66

Gregor Domanjko
visoki naravovarstveni svetnik
T:++386 (0)2 551 88 68

Suzana Huber Sobočan
finančnik VII/2
T: ++386 (0)2 551 88 67
F: ++ 386 (0)2 551 88 63

Lidija Bernjak Sukič
samostojni svetovalec VII/2
T: ++386 (0)2 551 88 61
M: ++386 (0)31 354 187
F: ++386 (0)2 551 88 63

Nataša Moršič
višji naravovarstveni sodelavec
T: ++386 (0)2 551 88 65
M: ++386 (0)41 719 141

Naravovarstveni nadzornadzornik@goricko.info

Kristjan Malačič
naravovarstveni nadzornik I
M: ++386 (0)41 670 956 

Mojca Podletnik
naravovarstveni nadzornik II
T: ++386 (0)2 551 88 68 

Projekt Gorička krajina

Jani Gašparič 
naravovarstveni sodelavec V
terenski upravljavec I, projekt Gorička krajina
T: ++386 (0)2 551 88 71

Monika Miholič
naravovarstveni sodelavec III
koordinator projekta Gorička krajina
T: ++ 386 (0)2 551 88 71 

Projekt LIFE NATURAVIVA

Tomaž Koltai
naravovarstveni sodelavec III
koordinator projekta LIFE NATURAVIVA
T: ++ 386 (0)2 551 88 68 

Središče za obiskovalce

T: ++386 (0)2 551 88 60
T: ++386 (0)2 551 88 70
M: ++386(0)41 659 436
M: ++386 (0)51 611 254
E: vodniki@goricko.info 
F: ++386 (0)2 551 88 63

Marina Horvat
vodnik v zavarovanem območju III
T: ++386 (0)2 551 88 60
M: ++386 (0)51 611 254 

Štefanija Fujs
vodnik v zavarovanem območju V
T: ++386 (0)2 551 88 60
M: ++386 (0)41 659 436

Alenka Poredoš
Uroš Buzeti
udeleženca javnih del
T: ++386 (0)2 551 88 70

    top

    X

    Divja Slovenija, gledališče Park, M. Sobota

    NEDELJA, 24. oktober, 19.00