Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Seminarji

4. Mikoloąko srečanje ob evropski zeleni vezi – Goričko 2010

15.10.2010

MIKOLOŠKO SREČANJE OB EVROPSKI ZELENI VEZI
GORIČKO 2010
Grad, 15. – 17. oktober 2010

PROGRAM SREČANJA
   
PETEK, 15. OKTOBER

09.00 – 09.15  zbor v gradu, uradni pričetek z uvodnim nagovorom direktorja Krajinskega parka
                         Goričko, dr. Bernard Goršak
09.15 – 13.30  ekskurzija 1 : (Ocinje, Apneni breg)
13.30 - 15.00   kosilo na Hrvatovi domačiji, Rogašovci (v lastni reľiji)
15.00 – 17.00   popoldansko določanje gliv in postavitev razstave
17.00 – 19.00   posvet  Gozd – kulturna krajina na gradu
20.00 –             večerni prigrizek na Gradu, določanje nabranega in prinesenega materiala, 
                          diskusija, druľabni del

SOBOTA, 16. OKTOBER
   
09.00 – 09.15   zbor v gradu
09.15 – 13.30    Učilnica v gozdu – ekologija in biologija gliv, namenjena učiteljem in biologom) -
                           ekskurzija 2 : (okolica gradu), druga skupina nabiranje gob
13.30 – 15.00    odmor (kosilo v lastni reľiji – grad – na jesenskem bazarju)
15.00 – 17.00    določanje gliv, ki jih prinesejo nabiralci, svetovanje, razstava
18.00 – 19.00    strokovno vodstvo po razstavi z novinarsko konferenco
19.00 – 21.00    uradni zaključek srečanja z večerjo (zaključni govor predstavnikov obeh
                           organizatorjev srečanja)
21.00 –              določanje gliv

NEDELJA, 17. OKTOBER

 9.00 – 09.15     zbor udeleľencev na Gradu
 9.15 – 13.30     ekskurzija 3: Avstrija
13.30 - 14.30     kosilo
14.30 - 16.30     popoldansko določanje gliv
16.30 - 18.00     pospravljanje in zaključek

Kotizacija 20 EUR za odrasle in 10 EUR za študente. Na voljo bo laboratorij in literatura za določevanje gliv. Stroške prehrane, prenočevanja in potovanja prevzame udeleľenec.

Prijave: stanka.desnik@goricko.info; 031 354 149

Inštitut za sistematiko višjih gliv in Javni zavod Krajinski park Goričko

PRIJAVNICA ZA 4. MIKOLOŠKO SREČANJE GORIČKO 2010

Prijavljam se na 4. Mednarodno mikološko srečanje Goričko 2010, ki se bo odvijalo med 15. in 17. oktobrom na gradu Grad.

Ime in priimek:  

Naslov, telefon, E-naslov: 

Mikološkega srečanja se bom udeleľil/a naslednje dneve (prosimo obkroľite):                        

 

Petek

Sobota

Nedelja

 

15.okt.

16.okt.

17.okt.

Prenočitev:            Da                              Ne

 Datum:                                                                        Podpis:

 ------------------------------------------------------
Izpolnjen obrazec do 14.09.2010 pošljite na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali e-naslov: stanka.desnik@siol.net.

Stroške prevoza in prenočitve krijejo udeleľenci srečanja sami. Nočitve so moľne na turističnih kmetijah, gostilnah s prenočišči, apartmajih in mladinskih domovih, ki so navedeni na naši spletni strani: www.park-goricko.org, pod zavihkom Informacije za obiskovalce. Za dodatne informacije se obrnite na Stanko Dešnik, tel. številka++386 31 354 149 ali ++386 2 551 88 64.

Kotizacija 20 EUR za odrasle in 10 EUR za študente. Na voljo bo laboratorij in literatura za določevanje gliv. Stroške prehrane, prenočevanja in potovanja prevzame udeleľenec.

Vabilo na posvetPrijavnica
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |