Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Poti po Goričkem

Tematske poti

Olivinova pot (4 km)

Olivinova pot

Relacija

Grad

Pot povezuje gornji del vasi z gradom s spodnjim vaškim jedrom "Pörgo" in opuščenim kamnolomom vulkanskih kamnin z najdiščem olivinovih nodul.

OLIVINOVA POT je dolga malo več kot 4 km. Hojo po označeni poti lahko začnete bodisi v gornjem delu vasi pri gradu vrh hriba ali v spodnjem delu vasi - imenovana Pörga pri Vulkaniji, pri Rajsarjevi domačiji.
Ob poti so smerne table - modre puščice, ki pohodnika vodijo od ene do druge točke ter vas  opozorijo na naravno ali kulturno znamenitost z opisom.
Parkirate lahko pri gradu ali pri Vulkaniji.
Na poti si lahko ogledate več raznolikih zanimivosti:
- grad Grad
- grajski park
- cerkev Marije Vnebovzete (prenovljena po zamisli J. Plečnika)
- doľivljajski park Vulkanija
- Rajsarjevo domačijo z zbirko mineralov in kristalov
- gasilski dom Grad
- Kačovo mlako - naravna vrednota
- kamnoseštvo Bunderla
- opuščen kamnolom bazaltnega tufa - naravna vrednota 

OLIVINOVA POT je dolga malo več kot 4 km. Hojo po označeni poti lahko začnete bodisi v gornjem delu vasi pri gradu vrh hriba ali v spodnjem delu vasi - imenovana Pörga pri Vulkaniji, pri Rajsarjevi domačiji, kjer je zbirka mineralov.

Ob poti so smerne table - modre puščice, ki pohodnika vodijo od ene do druge točke ter ga opozorijo na naravno ali kulturno znamenitost z opisom.

Parkirate lahko pri gradu ali pri Vulkaniji.

Na poti si lahko ogledate več raznolikih zanimivosti:

- grad Grad
- grajski park
- cerkev Marije Vnebovzete (prenovljena po zamisli arhitekta Jožeta Plečnika)
- doživljajski park Vulkanija
- Rajsarjevo domačijo z zbirko mineralov in kristalov
- gasilski dom Grad
- Kačovo mlako - naravna vrednota državnega pomena
- kamnoseštvo Bunderla
- opuščen kamnolom bazaltnega tufa - naravna vrednota državnega pomena 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |