Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Minister Karel Erjavec obiskal Krajinski park Goričko

dobrodoąlica v črni kuhinji

20.02.2009

Minister za okolje in prostor Karl Erjavec je v petek 20. februarja obiskal Krajinski park Goričko na njegovem sedeľu v gradu Grad.
Po dobrodoąlici v črni kuhinji, kjer je nagovoril vse zaposlene v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, je sledil strokovni razgovor v oľjem krogu v okroglem salonu. Direktor JZ KP Goričko, g. J,Halb, namestnik predsednice sveta javnega zavoda, g. M. Kardinar, predsednik strokovnega sveta, g.dr. A. Ciftar, svetnik g.D. Kalamar, svetnica ga. K. Groznik-Zeiler in strokovna vodja ga. Stanka Deąnik, so ministra seznanili z delom Javnega zavoda v preteklih petih letih, z načrti za prihodnost in potekom dela na načrtu upravljanja za obdobje do konca leta 2013.
Minister je nato svoje srečanje nadaljeval po krająem obhodu po gradu in ob navzočnosti medijev v poročni dvorani, kjer ga je pričakalo kar 8 ľupanov parkovnih občin. Seznanili so ga z razvojnimi problemi Goričkega, ki se tičejo predvsem gradnje infrastrukture od vodovoda do čistilnih naprav, v letoąnjem letu pa so se pridruľili tudi ątevilni plazovi.

Minister je obljubil vnaprejąnjo podporo ministrstva pri razvoju Krajinskega parka Goričko, kjer bo potrebno razvoj usmerjati tak, da bo pri tem ohranjena tudi narava. Ob koncu srečanja, je dal tudi tonsko izjavo, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Besedilo: Stanka Deąnik
Foto: Stanka Deąnik in Kristjan Malačič

Tonska izjava ministra

pogovor ob zajtrku
nagovor ministra
v okroglem salonu
7 ľupanov parkovnih občin, 8 se je pridruľil
zdravica z ministrom
pogovor z ľupani
gosti in mediji
so pozorno posluąali
8 ľupan občine Cankova
poslanec Miran Györek
pred odhodom
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |