Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

10. Evropska noč netopirjev

EEN

08.09.2008

10. Evropska noč netopirjev v Krajinskem parku Goričko

Kobilje, 7.9.2008

Člani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) so letos že 10. zapored organizirali mednarodni dogodek Evropsko noč netopirjev (ENN). Aktivnosti, ki jih vsako leto v prvi polovici septembra izvedejo skupaj z zunanjimi izvajalci po celotni Sloveniji, so namenjene izobraževanju širše javnosti o netopirjih, njihovih življenjskih prostorih in navadah ter ogroženosti.

Omenjeno društvo je v soboto, 6.9.2008, enega od letošnjih dogodkov v okviru ENN skupaj z Javnim zvodom Krajinski park Goričko izvedlo na Kobilju. Aktivnosti, ki jih je vodila biologinja Monika Podgorelec so se začele že zgodaj popoldne, ko so se člani SDPVN, zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko in učiteljici iz OŠ Kobilje zbrali pred cerkvijo sv. Martina. Pridružila sta se nam tudi dva fanta iz Braslovč, ki sta ju njuni mami z namenom pripravljanja na OŠ Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije pripeljali celo tako daleč. Omenjena cerkev je ena najpomembnejąih kotišč navadnega netopirja na območju SV Slovenije, kjer se na podstrešju in v zvoniku cerkve vsako leto zbere 200-340 samičk, ki skupaj kotijo in skbijo za mladičke. Zaradi velikega števila netopirjev se je na podstrešju cerkve v kratkem času nabralo precej iztrebkov in ker z g. župnikom že več let dobro sodelujemo, smo se udeleženci akcije lotili čiščenja netopirskega gvana. Da bi bila čistilna akcija zaradi popoldanske poroke v cerkvi čim hitreje zaključena, smo se razdelili v tri delovne skupine. Prva skupina je bila zadožľena za čiščenje podstrešja v predelu nad oltarjem, druga je počistila zvonik nad zvonovi, tretja pa zvonik pod zvonovi, nato pa je izrezala folijo pravih dimenzij, s katero smo po končanem čiščenju prekrili tla. 

Ocenili smo, da se je v sedmih letih, ko je podobna akcija potekala prvič, nabralo za približno 100 kg gvana. Za netopirje, ki se pri nas prehranjujejo z žuželkami in drugimi členonožci je znano, da njihovi iztrebki v svetu veljajo za izredno kvalitetno gnojilo, saj vsebuje veliko dušika in fosforja, delujejo pa kot nematocidi in fungicidi. Po koncu čiščenja smo del podstrešja nad oltarjem in nadstropja v zvonik z namenom lažjega čiščenja gvana v bodoče pokrili s plastično folijo.

Zvečer smo se skupaj s približno 30 otroci iz Kobilja in sosednjih vasi zbrali na tamkajšnji osnovni šoli, kjer nam je Monika predstavila zanimivosti in skrivnosti iz življenja netopirjev. Med drugim smo izvedeli, da domačini v Prekmurju in Prlekiji netopirjem pravijo »pirušleki«. 

Po predavanju je sledil večerni sprehod z opazovanjem in poslušanjem netopirjev s pomočjo ultrazvočnih detektorjev. To so posebne naprave, ki pretvorijo ultrazvočne klice netopirjev v nam slišne klice. Netopirji se namreč v temi orientirajo s pomočjo odmevov ultrazvočnih klicev, ki so našim uąesom neslišni, saj naša ušesa slišijo samo frekvence do 20kHz, netopirski klici pa so mnogo višji med 20-200 kHz. Na podlagi frekvence in ritma zvoka ter načina leta smo določili belorobega in poznega netopirja, ki sta letala ob uličnih lučeh ter navadnega mračnika, ki nas je preletel nekje visoko nad hišami. Ob koncu uspešno izvedenega ter številčno zelo obiskanega dogodka smo si najbolj vneti udeleženci razdelili vreče z nabranim gvanom.

Nekatere letos v okviru ENN organizirane akivnosti so del druątvenega projekta Ne moti, netopirji spimo, ki ga sofinancira Urad vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. V sklopu omenjenega projekta je bila organizirana tudi 10. ENN v Kobilju.

Več o 10. Evropski noči netopirjev v Sloveniji si lahko preberete na: www.sdpvn-drustvo.si

Besedilo in slika: Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd. in Monika Podgorelec, univ.dipl.biol.

preberite več o netopirjih na Goričkem

MP: vsi v akcijo
MP: Kristjan v akciji
MP: delo ni bilo samo umazano, ampak tudi nevarno
MP: akcija na podstreąju
MP: tovorjenje vreč gvana iznad zvonov
MP: po končani akciji
MP: očiąčen zvonik
NP: nameąčanje folje na očiąčena tla
MP:Gregor pleza nad zvonove pregledat kakovost del
MP:napoved dogodka v Osnovni ąoli
PP: predavanje
MP: udeleľenci
PP: med sprehodom po Kobilju
PP: preskuąanje gvana
MP: prisluąkovanje netopirjem
PP: sprehod med "piruąleki"
MP: vidim ga, sliąim ga, piruąleka
MP: Stanka in Primoľ
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |