Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Naravne znamenitosti

Naravne znamenitosti

Nuskova - Slatinski vrelec

Izviri mineralnih voda (vsebujejo nad 1g/l raztopljenih mineralnih snovi ali nad 1g/l prostega plina CO2) se pojavljajo v severovzhodnem delu Slovenije. Velika gostota naravnih ali delno ohranjenih izvirov je ostala samo še v osrednjem delu Ščavnice in delu Kapelskih goric, na območju reke Ledave, v okolici naselja Nuskova, se nahaja Nuskovski slatinski vrelec. Vrelec je kaptiran, ljudje iz bliľnje in daljne okolice vodo občasno še uporabljajo.

Zaradi dotrajanosti je bil vrelec v letu 2008 obnovljen s sredstvi v projektu Oaza zdravja. Ureditev je bila izvedena po ideji Ignaca Medena, akademskega slikarja. Zamisel temelji na ideji doľivetja bruhanja vode iz globine, opazovanja izločanja ľelezovega oksida iz vode, odlaganja mineralnih snovi iz vode na cev obdajajoč kamen in z moľnostjo osveľitve ob posedanju na klopeh ob vrelcu.

Ob vrelcu je urejeno počivališče za pohodnike in kolesarje pod slamnato streho, ki je ena od postojank na Vrbovi poti urejeni v letu 2008. Ob tej priliki je bila ob vrelcu dodana tudi pojasnjevalna tabla o tej naravni znamenitosti.

(EŠ: 7524 Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, objavljen v UL RS 111/2004, povezava)

Zgodba o Radenski, ki leta 2013 praznuje 180 let, videofilm

po ureditvi leta 2008
leta 2009
počivaliąče za popotnike
ľelezov oksid - barva zaąčitnega znaka 3parka
leta 2014 je na veliki petek zgorela nadstreąnica
JZKPG je nadstreąnico obnovil
glavate vrbe in močvirni travnik sta del NV
Tabla z opisom vrelca, 2008Vrbova pot
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |