Predstavitev projekta v Gornjih Slavečih

V sredo, 17. 01. 2018 smo sodelavci projekta zainteresiranim kmetom v Gornjih Slavečih predstavili projekt Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem oz. na kratko Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V predstavitvi smo jih seznanili s pomenom izvedbe prihajajočih varstvenih ukrepov in aktivnosti, ki jih bomo izvajali v naslednjih 4 letih na območju Natura 2000 Goričko. 40 udeležencem smo našteli različne možnosti, s katerimi se bodo lahko tudi sami aktivno vključili v ohranjanje in izboljšanje življenjskih pogojev za 10 ogroženih vrst živali in 3 prednostnih habitatnih tipov. En del sredstev projekta, katerega vrednost znaša 1.785.353 €, bo tako med drugim namenjen ohranjanju obstoječih mejic, košnji in obnovi travnikov, vzdrževanju visokodebelnih sadovnjakov in obrezovanju glavatih vrb.

Za dodatne informacije o projektu se lahko obrnete na:

-          Larisa Gregur (larisa.gregur@goricko.info ali 02 55 18 871)

-          Tadej Törnar (tadej.tornar@goricko.info ali 02 55 18 871)

-          Jani Gašparič (jani.gasparic@goricko.info ali 02 55 18 871).

Besedilo: L. Gregur