Pričetek obnove grajske kapele in predprostora

V čezmejnem projektu z Avstrijo,  321go, ki ga vodi jOPERA iz Dobre/ Neuhaus am Klausenbach, smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko za potrebe zgodovinske razstave o nekdanjem posestvu Lyndwa in Dobra, ki jo pripravljajo avstrijski in slovenski zgodovinarji v sodelovanju s Pomurskim muzejem v M. Soboti, sredstva pridobili za obnovo grajske kapele. Po pridobitvi kulturno-varstvenih pogojev, načrta arhitekture po evidenčnem postopku javnega naročanja in kulturno-varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Maribora smo po postopku javnega naročanja, izbrali najugodnejšega izvajalca gradbenih in instalacijskih del. Dela bo izvajalo zidarstvo-fasaderstvo Boštjan Durič, s.p. iz Bodonec, pod budnim nadzorom strokovnjakinj iz Zavoda varstvo kulturne dediščine, Svetlane Kurelac in Irene Čuk. Uvedba v delo je bila v torek, 21. novembra 2017, ko smo si skupaj ogledali in dogovorili tudi podrobnosti o obnovitvenih delih. Vrednost del je v višini 40.000 eur. Obnovitvena dela bodo zaključena v juniju 2018, otvoritev obnovljene kapele je načrtovana v četrtek, 28. junija 2018.

 

    top