Usposabljanje za vodenje ljudi s posebnimi potrebami

Javni zavod Krajinski park Goričko je v okviru projekta 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba - Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru, z akronimom »321 go«, sofinanciranem s sredstvi iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020, izvedel svojo prvo aktivnost in sicer brezplačno usposabljanje vodnikov za vodenje ljudi s posebnimi potrebami. Povabili smo lokalne vodnike iz Prekmurja, do zapolnitve mest pa so se lahko prijavili tudi ostali zainteresirani, saj je povabilo bilo objavljeno na spletni strani Krajinskega parka Goričko. Usposabljanja se je udeležilo 13 lokalnih vodnikov iz Prekmurja.

Usposabljanje je izvajala Dominika Koritnik Trepel, Super -NN d.n.o. iz Ljubljane, nacionalna turistična vodnica s 22-letnim vodniškim stažem ter mnogimi referencami na temo dostopnega turizma. Uvodoma je predstavila teoretični del dostopnega turizma ter opisala posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami (gluhi, slepi, gibalno ovirani, osebe z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju,…).  Usposabljanje je bilo obogateno z izkušnjami in primeri iz prakse predavateljice, s katerimi se je srečala skozi leta turističnega vodenja raznih skupin.

Za zaključek smo teorijo usposabljanja spoznali še praktično. Po gradu Grad smo udeleženci sami spoznali kako doživljajo vodenje osebe s posebnimi potrebami, saj smo pri tem uporabili invalidski voziček in preveze za oči. Sproti nam je predavateljica svetovala kako voditi določeno skupino oseb in kako izboljšati infrastrukturo gradu, da bi bilo bolj prijazno osebam s posebnimi potrebami, predvsem gibalno oviranim. Načeloma je grad dostopen gibalno oviranim, potrebne so minimalne spremembe za boljšo dostopnost ljudem z drugimi ovirami, medtem ko bi za gibalno ovirane poterbovali prilagojene sanitarije.

 

 

 

top