Čezmejni turistični produkti in paketi

Projektni partner projekta Green Exercise Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je z zunanjim izvajalcem, pripravil in izvedel štiri delavnice, katerih rezultati so različni turistični produkti in paketi, kar je tudi eden izmed ciljev projekta. Z njimi želimo promovirati čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, poudariti zdrav življenjski slog ter tudi trajnosten in okolju prijazen način prevoza.

Izvedene so bile štiri delavnice za oblikovanje petih novih turističnih produktov in petih novih turističnih paketov. Delavnice, ki jih je vodila Mojca Makovec Haložan, so potekale v štirih različnih krajih čezmejnega sodelovanja, udeležili pa so se jih turistični delavci, ponudniki hrane in nočitev ter potencialni ponudniki paketov. Skupaj z njimi smo označili in opisali kulturne in naravne turistične znamenitosti ter jih povezali s kolesarsko ponudbo čezmejnega območja.

Izvedenim delavnicam je sledilo oblikovanje produktov in turističnih paketi, ki so bili nadgrajeni s ponudbo oziroma zgodbo Zelenih parkov, ki se nahajajo v čezmejnem območju. En oblikovani paket povezuje oziroma bo povezoval vseh devet Zelenih parkov, ki so bili izoblikovani v okviru projekta.


Več o oblikovanih produktih in paketih ter njihovi vsebini najdete v spodnjem priloženem pdf. dokumentu.