Tehnični dan na gradu Grad

Ogled gradu Grad lahko dopolnite z delavnico, v kateri boste podrobneje spoznali domače obrti ali se preizkusili v izdelavi zgibanke. 

Ogled delavnic kolarstva, kovaštva, žganjekuhe, zeliščarstva, lončarstva in tkanja lahko nadgradite z delavnicami tkanja in lončarjenja. 

Potem, ko spoznate legendo o zmaju Kaču priporočamo delavnico izdelave knjižice Zmaj Kač in zlata krona, ki jo skupaj izdelamo v tehniki zgibanja. Nastane čisto prava knjižica, ki ji učenci dodajo besedilo in naslovnico. 

DELAVNICA ROČNEGA TKANJA 

V tkalski delavnici učenci spoznajo pripomočke za izdelavo platna in se sami preizkusijo v tkanju na statvah. Izdelajo tkan izdelek na priročnih statvah. V tkalski delavnici učenci spoznajo:

   • naravne materiale, ki so jih uporabljali na Goričkem za izdelavo oblačil, 
   • naravne materiale, ki so jih uporabljali drugod po Sloveniji za izdelavo oblačil, 
   • pripomočke, ki se uporabljajo pri pridelavi in predelavi lanu,
   • lastnosti blaga iz čistega lanu in mešanico lanu in bombaža, 
   • pripomočke pri pripravi preje za tkanje in
   • postopek tkanja na ročnih statvah, ki ga sami preizkusijo.

Pred izdelavo samostojnega izdelka spoznajo še različne tipe vezave (blago, panama, kepler, atlas). Izdelek izdelajo na priročnih statvah v vezavi platno. Izdelajo lahko manj zahtevno zapestnico ali zahtevnejši izdelek (prtiček). Aktivnost se sklada z učnim načrtom pouka gospodinjstva v 5. razredu. 

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena na učenca:  izdelava zapestnice: 2,50 EUR, izdelava prtička: 3,50 EUR  

DELAVNICA LONČARJENJA

V lončarski delavnici učenci spoznajo tradicionalno domačo obrt na Goričkem. Spoznajo pripomočke in izdelke, kot so jih uporabljali in izdelovali lončarji v preteklosti. Lončarska vretena na nožni pogon so zamenjala vretena, ki jih poganja elektrika. Oblikovanje gline ostaja enako zahtevno, kot je bilo nekoč. Lončarsko delavnico vodi lončar Zelko. 

V lončarski delavnici učenci:

   • spoznajo tradicionalno domačo obrt, 
   • spoznajo pripomočke v lončarski delavnici,
   • spoznajo delo lončarja od priprave gline do dela na vretenu,
   • prosto oblikovanje gline,
   • oblikovanje gline na vretenu,

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena po predhodnem dogovoru. 

IZDELAVA ZGIBANE KNJIŽICE O ZMAJU KAČU IN ZLATI KRONI

Pripoved o zmaju Kaču je še posebej zanimiva, če jo ujamemo v prav posebno zgibano knjižico. Po pripovedi o zmaju Kaču in zlati kroni se posvetimo glavnim osebam in dogajanju v zgodbi. Knjižico oblikujemo v treh sklopih v tehniki zgibanja. V knjižici oživijo graščak, grofica, dvorna gospoda, zmaj Kač, konjar in zlata krona. 

Zgibanje je tehnika pri kateri učenci krepijo motorične veščine, natančnost, spoznavajo razmerja in uporabijo domišljijo. Učenci izdelajo svojo prvo knjigo, ki jo lahko dopolnijo z besedilom in liki. 

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena na učenca: 2,00 EUR