Izjemna drevesa

Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 9 dreves. Vsa drevesa so izjemna zaradi visoke starosti, izstopajo zaradi svoje veikosti med drevesi svoje vrste ali imajo posebno obliko. Drevesa sodijo med, za spremembe najbolj občutljive NV, saj dreves v primeru uničenja ni več mogoče obnoviti. Zato je toliko bolj pomembno, da drevesa ohranjamo in jim z neposrednimi varstvenimi ukrepi pomagamo ter podaljšujemo njihovo življenjsko dobo. Med velike grožnje drevesnim NV prištevamo odmrtje zaradi napada gliv in tujerodnih škodljivcev, kot je kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus), ki se je po vnosu iz Kitajske k nam s sadikami kostanja razširila iz Italije. 

Prava kostanja (Castanea sativa) na Tetajnem bregu v Križevcih v Prekmurju sodita med najdebelejše kostanje v Sloveniji. Tetajni kostanj 1 je star več kot 700 let in je rasel že v času turških vpadov na območje Goričkega. Kostanj je vrisan na vojaških kartah iz časa Avstro-Ogrske. Njegov izjemen obseg meri kar 940 cm in meri v višino 20 metrov. Hrast graden v Trdkovi, katerega obseg je 493 cm, najdemo zlahka, saj raste ob cesti. Izjemnih dimenzij sta tudi Sombotelov kostanj v Gerlincih in kostanj v Markovcih. Kostanj v Gerlincih ima prsni obseg 650 cm. Kostanj v Markovcih je pred leti sicer zaradi napada glive odmrl, vendar je njegovo izjemno deblo še vedno vsakoletno gnezdišče velikega skovika, majhne in ogrožene vrste sove. V Kobilju je mogoče videti kar tri drevesne NV - rdeči bor v Zlati Jamiskorš na Martinovem bregu in brek pri cerkvi Svetega Martina v središču vasi. Skorš in brek sodita v družino rožnic, kamor spada tudi večina sadnih dreves in sta bližnja sorodnika jerebike. Brek v Kobilju velja za nastarejše in najdebelejše drevo svoje vrste v Sloveniji, saj njegov prsni obseg meri 277 cm. Podobo brekovega lista si je občina Kobilje izbrala za svoj občinski grb. V gozdu na tromeji Ivanjševci-Središče-Prosenjakovci raste velika Košeri bukev.  

  

    top

    X

    Grad je do nadaljnjega zaprt za ogled

    24.10.- 30.10.2020