Kviz o naravi in človeku 2023/24

23. 5. 2024

REGIJSKO TEKMOVANJE NA GRADU GRAD

Zaključen je 11. Kviz o naravi in človeku v šolskem letu 2023/24. Letos smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko izvedli šolsko in regijsko tekmovanje 11. Kviza o naravi in človeku z naslovom Travniki. Šolsko tekmovanje je potekalo spletno v obliki reševanja nalog iz poznavanja travniških vrst živali in rastlin, različnih tipov travnikov ter dela JZ Krajinski park Goričko na področju ohranjanja življenjske pestrosti na travnikih. Učenci so znanje pridobivali iz tiskane literature in spletnih virov. Vsebino smo učencem predstavili tudi v obliki predavanja na posamezni šoli. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 38 dvojic iz 6 osnovnih šolNa regijsko tekmovanje se je uvrstilo 15 dvojic, ki so morale pred udeležbo na regijskem tekmovanju izdelati še terensko nalogo. Terenska naloga je vsebovala prepoznavanje travniških vrst na izbranih travnikih. Osvojene točke so se prištele rezultatu na regijskem tekmovanju. 


Udeleženci regijskega tekmovanja 11. Kviza o naravi in človeku na gradu Grad 

Regijsko tekmovanje je potekalo 23. maja 2024 na gradu Grad, sodelovalo je 14 dvojic. Spremljale so jih mentorice Darja Kuronja, Melita Ficko Sapač, Urška Marčič, Lea Skrivanek, Monika Hajdinjak in Janja Vučkič. Učenci so se pomerili v 5 nalogah, pri katerih so pokazali znanje o travnikih, travniških živalskih in rastlinskih vrstah, tujerodnih invazivnih vrstah in še kaj. Naloge so pripravili zaposleni v JZ Krajinski park Goričko, ki so bili tudi izpraševalci. Učenci so se pomerili v poznavanju travniških vrst živali in rastlin, v prepoznavanju oglašanja ptic, prepoznavanju invazivnih tujerodnih vrst, ročnih spretnostih in razvrščanju gospodinjskih odpadkov v ustrezne zabojnike. 

Učencem želimo, da usvojeno znanje uporabijo v prid narave in okolja, v katerem živijo. Vsem učencem in mentorjem se zahvaljujemo za sodelovanje in jih vabimo, da se tekmovanja udeležijo tudi naslednje šolsko leto. 

Pri izvedbi regijskega tekmovanja so nam pomagali sponzorji Bowl Max, Trgovsko podjetje Goričanka Kalamar, Pustolovski park Bukovniško jezero, Doživljajski park Vulkanija, Panvita, Expano, Paradajz d. o. o. in Ocean Orchids. Za tekmovalce, ki so uspešno rešili naloge na regijskem tekmovanju, smo pripravili vstopnice, malico in praktične nagrade. 

Rezultati regisjkega tekomovanja 11. Kviza o naravi in človeku 

1. mesto sta osvojili Ria Sterniša in Katja Vukosavljevič iz OŠ Šalovci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, namizno igro Senožet, nagrado Bowl Max Maximus Murska Sobota, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.

2. mesto sta osvojili Ena Husar in Pija Vukan iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, knjigo Mozaik življenja, nagrado Bowl Max Maximus Murska Sobota, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.

3. mesto sta osvojili Lucija Andrejek in Amia Ožvald iz OŠ Gornji Petrovci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, igro Spomin, nagrado Bowl Max Maximus Murska Sobota, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.

 

4. mesto sta osvojili Juta Grof in Naja Serec iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, vstopnico za Pustolovski park Bukovniško jezero, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita. 

5. mesto sta osvojili Lana Ficko in Nella Gjergjek iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, vstopnico za Pustolovski park Bukovniško jezero, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.                                                                

6. mesto sta osvojili Alex Kovač in Kiara Šeruga iz OŠ Gornji Petrovci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, vstopnica za Pustolovski park Bukovniško jezero, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.                                                                                                                                    

7. mesto sta osvojila Aleks Bukovec iz OŠ Kobilje in Vid Gjerkiš iz OŠ Črenšovci. Učenca sta prejela priznanja za dosežen rezultat in skupno vstopnico za ogled Doživljajskega parka Vulkanija in gradu Grad ter praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita. 

8. mesto sta osvojili Eva Horvat in Zoja Ornig iz OŠ Cankova. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat in skupno vstopnico za ogled Doživljajskega parka Vulkanija in gradu Grad ter praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.                                                                                                           

 

9. mesto sta osvojili Karin Kuplen in Tia Gomboši iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanje za dosežen rezultat, skupno vstopnico za ogled gradu Grad in Doživljajskega parka Vulkanija, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

10. mesto sta osvojili Živa Obal in Pia Wolf iz OŠ Cankova. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, skupno vstopnico za ogled gradu Grad in Doživljajskega parka Vulkanija, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

 

 

11. mesto sta osvojili Aneja Bedič in Iva Gorenji iz OŠ Gornji Petrovci. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled Expana, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

12. mesto sta osvojili Lina Lutar in Pia Barbarič iz OŠ Kobilje. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled Expana, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

13. mesto sta osvojili Tia Maučec in Tijana Lovenjak iz OŠ Puconci. Učenki sta prejeli priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled Expana, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.  

14. mesto sta osvojila Jaš Čeleš in Anže Markoja iz OŠ Črenšovci. Učenca sta prejela priznanja za dosežen rezultat, vstopnice za ogled tropskega vrta Ocean Orchids, praktično nagrado JZ KP Goričko in podjetja Panvita.    

Za malico tekmovalcev na regijskem tekomovanju je poskrbelo trgovsko podjetje Goričanka Kalamar iz Trdkove. 

Ob malici so se učenci sladkali s sočnimi jagodami, ki jih je prispevalo pojetje Panvita. 

Pri izvedbi regijskega tekmovanja nas je podprlo tudi podjetje Paradajz d.o.o.. 

 

________________________________________

 

 

18. 4. 2024

ŠOLSKO TEKMOVANJE

Spoštovani mentorji in učenci. Objavljamo naloge 11. Kviza o naravi in človeku, ki jih najdtete na povezavi https://www.1ka.si/a/8ebb4131.

Za reševanje imate na voljo 45. minut. Naloge rešujete brez literature in brskanja po spletu. 

Želimo vam uspešno reševanje. 

__________________________________________

 

28. 11. 2023

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko razpisujemo 11. Kviz o naravi in človeku

Tema: TRAVNIKI

Organizator tekmovanja je Javni zavod Krajinski park Goričko, ki aktivnost izvaja v sklopu letnega programa dela. Tekmovanje v znanju Kviza o naravi in človeku bo izvedeno v dveh delih: šolsko tekmovanje in regijsko tekmovanje. V tekočem šolskem letu lahko sodelujejo učenci, ki obiskujejo osnovne šole v Pomurju.

Cilj kviza
Cilj kviza je spodbuditi učence k raziskovanju in spoznavanju narave in kulturne dediščine zavarovanega območja Krajinski park Goričko ter spremljanju dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki upravlja z zavarovanim območjem in gradom Grad. Učenci med pripravami na kviz pridobivajo znanje o naravi in kulturni dediščini, krajinskih členih, se seznanijo z živalskimi in rastlinskimi vrstami, načinom življenja ljudi ter delom Javnega zavoda Krajinski park Goričko v obliki strokovnih in poljudnoznanstvenih tiskanih in spletnih gradiv. 

Kdo lahko tekmuje
Tekmujejo lahko učenci osnovnih šol v Pomurju. Glede na zahtevnost vprašanj priporočamo vključevanje učencev iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Učenci tekmujejo v dvojicah, ki jih vodi mentor.

Prijava na tekmovanje
Tekmovalni pari se prijavijo s prijavnico, ki jo najdete v obliki priponke na dnu strani. Na posamezni šoli se lahko prijavi več tekmovalnih parov. 

Časovnica

28. november 2023: razpis
13. december 2023: oddaja prijavnic
18. april 2024: šolsko tekmovanje
17. maj 2024: oddaja terenske naloge
23. maj 2024: regijsko tekmovanje

Viri in literatura

  1. Kuštor, V.: Krajinski park Goričko živi z naravo. Grad: Javni zavod Krajinski park Goričko, 2003, str. 14–41
  2. Podletnik, M.: Gorička krajina. Grad: Javni zavod Krajinski park Goričko, 2021, str. 10–23
  3. Najpogostejše invazivne tujerodne vrste v Krajinskem parku Goričko. Grad: Javni zavod Krajinski park Goričko, 2021. (Na napakah se učimo, Ohranimo naš življenjski prostor še naprej domač, Kaj so tujerodne vrste in kdaj so invazivne?, Od vnosa do invazivnosti, Kako jih prenašamo? Obvladovanje nevarnosti, Orjaška zlata rozga, Sirska svilnica, Žlezava nedotika, Enoletna suholetnica)
  4. Travniki na Goričkem. Grad: Javni zavod Krajinski park Goričko, 2021 povezava
  5. https://www.park-goricko.org/go/980/Travniki-in-mejice
  6. https://www.park-goricko.org/go/1104/Varovani-zivljenjski-prostori
  7. https://www.youtube.com/watch?v=L-sUUMWDZAw&t=8s
  8. https://www.park-goricko.org/data/attachment/a52b27e785768645815cc7cb4f28d4278538de42/1631009632Meadows_of_Gori_ko_web.pdf (To be or not to be?, Alian treat)
  9. https://www.park-goricko.org/vsebina/2384/Vsebina-projekta 

Več informacij o vsebini, izvedbi tekmovanja, literaturi in virih najdete v navodilih v obliki priponk na dnu strani.