Pod krošnjami in zvezdnatim nebom

 M. Podletnik, A. Skalic in T. Pirc, 18. 10. 2023

Film »Pod krošnjami in zvezdnatim nebom: biodiverziteta in ekosistemi Goričkega« nam razkrije zapleteno mrežo življenja v edinstveni pokrajini Goričkega. Skozi objektiv kamere lahko spremljamo harmonično dinamiko med dnevom in nočjo ter spoznavamo simbiotske odnose, ki vzdržujejo živež in biotsko pestrost tega območja. Med raziskovanjem občutljivega ravnovesja ekosistemov Goričkega film osvetljuje tudi vpliv človekove dejavnosti na to pokrajino, poudarjajoč potrebo po sožitju in ohranjanju vrst ter habitatov. Vizualni vtisi, strnjeni v tem kratkem dokumentarnem filmu, poudarjajo pomen varovanja narave in nas opominjajo na ključno vlogo, ki jo imamo mi pri ohranjanju dediščine.

V filmu spregovotita tudi Gregor Domanjko in Kristjan Malačič. zaposlena v Javnem zavodu Krajinski park Goričko.  

Vabljeni k ogledu! 

 

Film je na voljo tudi v angleškem jeziku.