Svetlobno onesnaževanje vpliva na ljudi in naravo

  G. Domanjko, 10. 9. 2023

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je 1. septembra 2023 v Sv. Juriju organiziral Mednarodno noč netopirjev na Goričkem in akcijo »Vgasnimo posvejte«. Namen dogodka je opozoriti javnost na vplive svetlobnega onesnaževanja in predstaviti naša vedenja o netopirjih. 

Tako kot zadnja tri leta smo tudi letošnji dogodek razdelili na dva dneva. V petek 1. septembra zvečer smo v župnišču v Svetem Juriju organizirali predavanja o svetlobnem onesnaževanju in netopirjih za splošno javnost.


Tomaž Koltai je poudaril problematiko pretiranega osvetljevanja z umetnimi viri svetlobe   G. Domanjko

Prvo predavanje je bilo namenjeno predstavitvi, kaj svetlobno onesnaževanje sploh je in kako ga ljudje zaznavamo. Tomaž Koltai iz JZ KPG je predstavil različne primere neustrezne javne razsvetljave in primere ustreznih svetilk, ki so izdelane in nameščene v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. S pomočjo fotografij je pokazal, kako lepo so vidne zvezde in galaksije, kot je Rimska cesta, na območjih, kjer je vpliv svetlobnega onesnaževanja majhen oziroma ga skoraj ni.

Dr. Branislava Belović iz Pomurskega društva za boj proti raku je v nadaljevanju predstavila negativne vplive svetlobnega onesnaževanja na ljudi. Med drugim je povedala, da pretirana umetna svetloba ponoči vpliva na motnje spanja, povečuje stres in kronično utrujenost ter zmanjšuje odpornost telesa na bolezni. Vse to vpliva na povečano tveganje različnih rakavih obolenj pri človeku.


Dr. Belović je razložila, da umetna svetloba vpliva na hormonalne procese v naših telesih, kar lahko vodi tudi do hujših bolezni   G. Domanjko

S predavanji je zaključil Gregor Domanjko iz JZ KPG. Predstavil je glavne posebnosti netopirjev in njihov življenjski cikel v enem letu. Povedal je, da netopirji lahko zapustijo zatočišča v stavbah, ki se jih neustrezno in preveč osvetljuje. Pripisovanje določenih lastnosti ali neutemeljenih vraž, pa lahko vodi h njihovemu preganjanju ali celo ubijanje netopirjev.


Gregor Domanjko je predstavil, zakaj smo lahko veseli, če sobivamo z netopirji   T. Koltai

Po predavanjih smo v okolici župnišča opazovali in s pomočjo ultrazvočnega detektorja prisluhnili netopirjem. Zelo verjetno smo opazovali in poslušali belorobe netopirje, ki so lovili nočne metulje pod javno razsvetljavo.

Obeleževanje Mednarodne noči netopirjev smo nadaljevali naslednji dan v Kančevcih, kjer so si obiskovalci lahko ogledali razstavo Preživeti z netopirji in v živo, preko kamere, skupino malih podkovnjakov.