Skupnost naravnih parkov na 61. AGRI

   S. Dešnik, 31.8. 2023

Skupnost naravnih parkov na 61.

AGRI

Na stojnem mestu Ministrstva za naravne vire in prostor in Skupnosti naravnih parkov Slovenije se je med 26.in 31. avgustom predstavilo debet zavarovanih območij in dva naravna rezervata. Zaposleni v parkih, ki ozaveščajo obiskovalce o svojem delu pri izvajanju naravovarstvenih ukrepov, so tako imeli priložnost neposredno nagovarjati obiskovalce k obisku zavarovanega območja narave, središč za obiskovalce v parkih in nasploh informirati o tem, zakaj je ohranjanje narave pomembno.

Organizacijo je prevzel Javni zavod Krajinski park Goričko, ki se je predstavljal vsak dan skupaj z upravljavci Krajinskega parka Kolpa, Triglavskega narodnega parka, Regijskega parka Škocjanske jame, Kozjanskega regijskega parka, Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, Krajinskega parka Radensko polje in Krajinskega parka Logarska dolina ter Naravnega rezervata Škocjanski zatok in Naravnega rezervata Ormoške lagune. Na stojnem mestu se je predstavil tudi projekt LIFE for SEEDS.

Tretjega dne, v ponedeljek, 29.8. 2023 je bil na Pomurskem sejmu v dvorani 1 predstavljen Programa upravljanja z Naturo 2000 v obdobju 2023-2028. Program je predstavilo Ministrstvo za naravne vire in prostor in ekipa, ki izvaja projektu IP LIFE NATURA.

Srečanje s kolegi, izmenjava izkušenj, druženje in komunikacija z obiskovalci je odprla marsikateri problem in tudi sprožila marsikakšno idejo za izboljšanje stanja narave, voda, pridelave hrane in soustvarjanje vzdržnega življenjskega sloga za bivanja ljudi na zeleno-modrem planetu sploh.