V naše kraje so se vrnile prve ptice selivke

 M. Podletnik

Belo cvetoče češnje in prvi zeleni listi na drevesih so pravi kazalec, da se je v naše kraje res vrnila pomlad. Glasno in raznoliko ptičje petje pa nam oznanja, da so se z njo vrnile tudi številne ptice selivke. Že v drugi polovici marca so se na svoja gnezda vrnile bele štorklje, v hleve so se konec marca vrnile tudi prve kmečke lastovke. Škorci so med tistimi, ki se v naše kraje vrnejo med prvimi, lahko že februarja. 
Na vrhovih grmov posedajo prvi prosniki, ki jih zlahka prepoznamo po oranžno obarvanih prsih in temnem hrbtu. V visokodebelnih sadovnjakih in gozdovih pa že odmevajo hitri klici naše edine prave selivke med žolnami, vijeglavke. Ta majhna žolna se zaradi progastega perja zelo dobro zlije z lubjem dreves in jo le stežka opazimo. 

Vijeglavka   J.  Novak

Poleg štorkelj in kmečkih lastovk sta med najbolj pričakovanimi smrdokavra ali upkaš po domače in kukavica. Prva smrdokavra se je v Sloveniji pri Kopru pojavila že v začetku marca, na Goričkem so bile prve opažene v drugi polovici marca. Po 10. aprilu so se na Goričko vrnile tudi prve kukavice, ki že s svojim značilnim oglašanjem »ku-ku ku-ku« glasno pozdravlja spomlad. Ravno v tem času so suhe travnike na Goričkem v vijolično obarvale tudi množice navadne kukavice.


Množice navadnih kukavic    M. Podletnik

Zaradi ogroženosti smrdokavre ali upkaša so informacije o njegovem pojavljanju toliko pomembnejše, zato vse vabimo, da sporočite informacije o pojavljanju smrdokavre na tel. št. 02 551 88 68 ali na park.goricko@siol.net ali nam to sporočite na FB strani Javnega zavoda Krajinskega parka Goričko.


Smrdokavra s plenom v kljunu   M. Zabavnik