Zmagovalec akcije NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v letu 2022

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko se trudimo ohranjati visokodebelne, travniške ali senožetne sadovnjake. Z akcijo želimo spodbuditi ohranjanje še obstoječih sadovnjakov in nagovoriti Goričance, da zasadijo nova drevesa starih sort, cepljenih na sejance oziroma visoko rastoče podlage. Visokodebelni sadovnjaki so vir zdravega (neškropljenega) sadja, nudijo pa nam tudi prostor za oddih in hrano za domače živali. V njih so svoj prostor našle tudi različne prostoživeče živali in rastline. Med njimi izpostavljamo dve najpomembnejši vrsti; smrdokavro, po goričko upkaša in velikega skovika, ki mu pravijo tudi čuk.

Na 16. Grajskem bazarju so bili razglašeni rezultati akcije NAJ senožetni sadovnjak v Krajinskem parku Goričko za leto 2022. V letošnji akciji je sodelovalo 8 lastnikov, ki imajo sadovnjake v Otovcih, Vidoncih, Ivanjševcih, pri Gradu, Lončarovcih in Prosenjakovcih.
Po številu točk je tretje mesto v akciji zasedel sadovnjak Ivanke Kočiš iz Lončarovec, drugo mesto sadovnjak Daniela Kranjca iz Lončarovec in prvo mesto sadovnjak Ladislava Sabotina iz Prosenjakovec.


Dobitniki priznanj in nagrad na Grajskem bazarju 

Naj visokodebelni travniški sadovnjak Ladislava Sabotina je produkt dolgoletnega truda in pazljivosti. Stare sadne sorte zastopane s primerno negovanimi starejšimi drevesi nam omogočajo, da izjemno preteklost Goričkega ne samo vidimo, ampak tudi okušamo. Obenem pa mlajša drevesa, prav tako starih sort, to izjemnost ohranjajo tudi v prihodnje. Ves vložen trud pa ni opazen le ljudem, saj pestrost narave z bogatim traviščem in številnimi habitati vabi živali, rastline in druge organizme v ta prelep sadovnjak.