Doživetja. Okusi. Zakladi - forum o razvoju turizma v SI-HU čezmejni regiji

Dogodek, ki je potekal 2. septembra 2022, je bil namenjen predstavitvi dobrih praks, iskanju sinergij, izmenjavi kontaktov, pridobivanju informacij in odkrivanju priložnosti za sodelovanje in skupne projekte v novem čezmejnem evropskem programu Interreg. Udeleženci so spoznavali regijo in njeno turistično ponudbo z obiskom Slovenska vzorčna kmetija - Szlovén Mintagazdaság in TNC Peterloug v Markovcih na Goričkem. Dogodek so organizirali: Slovenski Generalni konzulat v Monoštru, Zveza Slovencev na Madžarskem - Magyarországi Szlovének Szövetsége in Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft.-Razvojna agencija Slovenska krajina


Udeleženci foruma na Vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku

Posamezne primere dobrih praks so podali direktorica TIC Moravske Toplice Sonja Bily, namestnik direktorja Narodnega parka Őrség Csaba Németh in sodelavka RASK Viktorija Hanžek. Projektna koordinatorka v Uradu samouprave Železne županije Anita Bálint je predstavila projekt SI-HU PRO - vzpostavitev čezmejnega turističnega omrežja. Vodja programa v Skupnem sekretariatu programa čezmejnega sodelovanja Aleš Mrkela je posredoval prednostna področja v novem Interreg SI-HU programu 2021-2027.
Generalna konzulka Metka Lajnšček je v uvodnem nastopu poudarila, da ima čezmejna regija številne skupne točke: povezujejo jo terme in zdravilišča, neokrnjena narava, kulinarika, bogata kulturna in sakralna dediščina. Njena posebnost je narodnostna in verska pisanost prebivalstva. Močno vez predstavljata slovenska in madžarska narodna skupnost v Porabju in Prekmurju. Po njenih besedah ima uspešno čezmejno sodelovanje vsestranske koristi za širši gospodarski, družbeni in politični razvoj dvostranskih odnosov med državama. Pripomore k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev območja, da je le to privlačno za življenje, delo, naložbe in razvoj podjetništva. Na ta način se oblikuje tudi atraktivna turistična regija s pestro ponudbo možnosti za preživljanje prostega časa, aktivnega oddiha in nepozabnih doživetij.
Udeleženci foruma so imeli priložnost spoznati regijo in njeno turistično ponudbo. S tem namenom so obiskali Slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku in Turistično nastanitveni center Peterloug v Markovcih na Goričkem. (vir: https://www.gov.si/novice/2022-09-06-dozivetja-okusi-zakladi-forum-o-razvoju-turizma-v-si-hu-cezmejni-regiji/)