Število »gnezd« gosenic travniškega postavneža se povečuje

2. 9. 2022,  G. Domanjko

Junija, julija in avgusta smo zaposleni v JZ Krajinski park Goričko skupaj s strokovnjaki za metulje iz Centra za kartografijo favne in flore, na vzhodu Krajinskega parka Goričko, pregledali travnike, ki so življenjski prostor zelo redkemu metulju – travniškemu postavnežu. Namen pregleda je bil poiskati zapredke oz. »gnezda« gosenic travniškega postavneža na travniški izjevki in jih z lesenimi količki ustrezno označiti. Odrasli metulj namreč na liste travniške izjevke odloži jajčeca. Iz jajčec se izležejo gosenice, ki si naredijo t.i. gnezdo iz materiala, podobnega pajčevini. V gnezdo spnejo spodnje liste travniške izjevke, s katerimi se prehranjujejo. Hkrati jih gnezdo varuje pred zunanjimi vplivi in morebitnimi plenilci, kot so ptice. Označevanje gnezd gosenic z leseni količki služi lastnikom in upravljavcem travnikov za orientacijo, da označene dele s količki na travnikih obkosijo. Na tak način se gosenice travniškega postavneža lahko varno in uspešno razvijajo, dokler se pred ali čez zimo ne umaknejo v tla in se tam zabubijo. 


Gnezdo gosenic travniškega postavneža  G. Domanjko

Z označevanjem »gnezd« gosenic travniškega postavneža smo pričeli leta 2018 v okviru projekta Gorička krajina. Ukrep se je za ohranjanje populacije travniškega postavneža na Goričkem izkazal kot ustrezen, saj se število najdenih gnezd gosenic iz leta v leto povečuje. Leta 2018 smo našli in označili 17 gnezd gosenic, letos se je število povečalo na 126.