Obiskal nas je minister Brežan

23. 8. 2022

Minister za okolje in prostor, g. Uroš Brežan, je v torek, 23. 8. 2022, obiskal 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Popoldne je obiskal še Krajinski park Goričko in grad Grad v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Minister si je ogledal aktualne razstave o kulturni in naravni dediščini območja. Med ogledom gradu smo mu zaposleni predstavili ustanovitev in delo v Krajinskem parku Goričko ter cilje in vizijo razvoja ohranjanja narave, kulturne dediščine in krajine. V ospredju je bil pogovor o upravljanju z zemljišči (približno 100 ha), na katerih zavod izvaja naravovarstvene ukrepe s prilagojeno košnjo in spravilom biomase. Dela izvaja z lastno opremo, pridobljeno v projektih in deloma kupljeno iz lastnih sredstev. Potrebno bo tudi nadaljevanje obnove gradu z namenom razširitve obstoječih vsebin in dodajanjem novih.  


Razstavni prostor o naravi Kukavica na gradu Grad    S. Kuhar