Predstavitev Goričkega na mednarodni konferenci v Čakovcu

15. 7. 2022,  G. Domanjko

Na povabilo Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode se je Gregor Domanjko v imenu Javnega zavoda Krajinski park Goričko 11. julija udeležil mednarodne konference v Čakovcu na Hrvaškem z naslovom "Priroda kao zadaća - praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima“. Na konferenci je predstavil izvedbo različnih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti travniških habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 Goričko v zadnjih 10 letih.

 Gregor Domanjko o izvedbi naravovarstvenih ukrepov na Goričkem  Davorin Mance

Na konferenci, ki so jo organizirali v okviru čezmejnega INTERREG programa evrospkega sodelovanja Hrvaške z Madžarsko v projektu z naslovom Eco Bridge, je poleg dveh slovenskih sodelovalo še 9 drugih predavateljev iz Hrvaške in Madžarske. Rdeča nit konference je bila predstavitev izvedbe različnih ukrepov na področju varstva narave in ozaveščanja javnosti o pomenu varstva narave. Na konferenci smo tako slišali predstavitve o krivolovu na Hrvaškem, ekoloških taborih, vezanih na predstavitve obročkanja ptic, delo s prostovoljci za namene izvedbe različnih naravovarstvenih aktivnosti, izvedbo različnih ukrepov za izboljšanje stanja habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 Mura, izvedbo ukrepov za zajezitev širjenja tujerodnih invazivnih vrst na območju mesta Zagreb idr.

Srečanje s predstavniki drugih naravovarstvenih organizacij iz Hrvaške in Madžarske je bila dobra priložnost za izmenjavo strokovnih praks in mnenj na področju varstva narave. Hkrati pa je bila to dobra priložnost za spoznavanje novih oseb in srečanje s kolegi iz naravovarstva, s katerimi se poznamo že od prej.

 Davorin Mance