Otvoritev Poti čuka in puščavnika

Pot čuka in puščavnika je bila v četrtek, 5. maja 2022 predana namenu.

Zgodovina urejanja okolice vrelca mineralne vode v Nuskovi seže v leto 1969, ko je podjetje Radenska raziskovalo podtalje in izvrtalo 9 vrtin. Samo ena med njimi je še danes aktivna in je od leta 2004 na seznamu naravnih vrednot državnega pomena. Z namenom približati to posebnost Goričkega pohodnikom in kolesarjem je bila s projektom iz programa Phare leta 1999 ob vrtini postavljena nadstrešnica pokrita s slamo. Urejanje okolice vrtine/vrelca je z ustanovitvijo Krajinskega parka Goričko leta 2006 prevzel Javni zavod, ki vse od takrat skupaj z Občino Rogašovci skrbi za košnjo travnika in obrezovanje glavatih vrb, v katerih domuje redka vrsta hrošča, z imenom puščavnik.

Urejanje vrtine se je nadaljevalo s projektom Oaza zdravja leta 2008, ko je bil obnovljen zgornji del vrtine in neposredna okolica po idejni zamisli akademskega slikarja Ignaca Medena. Zamisel temelji na ideji doživetja bruhanja vode iz globine, opazovanja izločanja železovega oksida iz vode, odlaganja mineralnih snovi iz vode skozi cev, ki jo obdaja kamen in z možnostjo osvežitve ob posedanju na klopeh ob vrelcu. Sočasno je bila vzpostavljena trasa Vrbove poti, na kateri je bilo več postaj ob zanimivostih narave in kulturne dediščine ter ponudnika lokalnih dobrot, Sadjarstva Ficko. Na Veliki petek leta 2014 je zagorela slamnata streha na nadstrešnici, ki jo je slamokrovec Drago Škodnik po naročilu Javnega zavoda KP Goričko še istega leta obnovil.


Na poti sledite čuku

Novo poglavje doživljanja narave v dolini Ledave na območju občine Rogašovci se pričenja leta 2022 z oblikovanjem Poti čuka in puščavnika, ki je bila zasnovana v projektu Gorička krajina in sofinancirana s kohezijskimi sredstvi Evropske unije. Poleg izvajanja naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje habitatov in vrst Natura 2000 je bil cilj projekta z vodenjem v naravi ozaveščati obiskovalce o biotski raznovrstnosti in jih seznanjati z življenjskim prostorom in razvojnim krogom evropsko ogroženih vrst. Na Poti čuka in puščavnika v Nuskovi je to predstavljeno na interaktivni način z opisi na pojasnjevalnih tablah, skicami in modeli, ki vabijo k opazovanju in raziskovanju živega sveta na Goričkem. Pot lahko obiskovalci prehodijo sami ali po dogovoru z Javnim zavodom KP Goričko v spremstvu vodnika.


Prvi obiskovalci na vodenem sprehodu ob Ledavi. 

K slavnostni otvoritvi poti, ki je bila v četrtek, 5. 5. 2022, so s pesmijo prispevali učenci OŠ Sveti Jurij, s pozdravnimi nagovori župan Edvard Mihalič in direktorica Javnega zavoda KP Goričko Stanislava Dešnik ter z donacijo mineralne vode Izidor Mlinarič iz Radenske d.d.. Po kulturnem programu je prvo skupino učencev OŠ Sveti Jurij na voden sprehod po Poti čuka in puščavnika odpeljal Gregor Domanjko, ki je bil vodja projekta Gorička krajina.

Zaposleni v Javnem zavodu KP Goričko želimo vsem obiskovalcem poti veliko doživetih trenutkov v čudoviti kulturni krajini z zanimivimi posebnostmi iz žive narave.