Začasna prometna signalizacija med naseljema Krašči in Ropoča

Obvestilo 

Spoštovane voznice in vozniki!

Nadzorna služba Pomgrad-cestno podjetje d.d., ki je koncesionar za redno vzdrževanje državnih cest, območje 7 MS, je na mestih prehoda dvoživk na državni cesti, med naseljema Krašči in Ropoča (državna cesta R2-440 odsek 1296), postavila začasno obveščevalno prometno signalizacijo - začasna omejitev hitrosti izven naselja (50 km / h) in pokončno desko z rumeno utripajočo lučjo na bankinah. 

Signalizacija je postavljena za zagotavljanje večje varnosti ljudi pri prenašanju dvoživk čez cesto ponoči. Signalizacija je postavljena od 30. 3. 2022 do zaključka migracije dvoživk, predvidoma do druge polovice aprila. 

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko se vsem voznicam in voznikom zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.