Postavljenih vseh 400 lovnih prež

Sončne zimske dni je dobro izkoristiti tudi za delo v naravi. V okviru projekta Gorička krajina je bilo tik pred iztekom leta postavljenih zadnjih 10 od skupno 400 lovnih prež za ptice.

Eden izmed glavnih ciljev projekta Gorička Krajina je bil postavitev 400 lovnih prež, namenjenih izboljšanju pogojev za lov velikemu skoviku. Postavljene so na robovih zasebnih zemljišč in zemljišč v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko in kjer je bilo to mogoče, označujejo meje parcel. Pred postavljanjem prež na terenu, je bilo potrebno opraviti precej dela: od naročanja potrebnega lesa in orodja za delo, do izbora primernih lokacij v krajini. Pa vendar je vseh 400 prež nameščenih v kulturni krajini Goričkega in vse dokler ne bodo zrasle mejice, nudijo mesta za lov velikemu skoviku in drugim vrstam ptic.  


Preže in mejica med travnikom in travniškim sadovnjakom   G. Domanjko

Tovorjenje, vrtanje lukenj, priprava lesa in postavljanje lesenih drogov je zahtevno delo. Tudi dostopanje do izbranih mest je bilo v nekaterih primerih možno le peš. Pa vendar so bile vse ovire uspešno premagane.

Kjer primanjkuje struktur za lov, lahko lastniki zemljišč sami namestijo lesene lovne preže. To so po večini 3-4 m visoki drogovi različnih debelin, na vrhovih katerih lahko ptice prežijo za plenom. Postavljene so lahko tudi na vrtovih. Pri izbiri mesta postavitve je potrebno paziti na to, da preža ne bo preveč v napoto pri košnji in spravilu.

JZ Krajinski park Goričko in člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije lovne preže na Goričkem postavljamo že od leta 2013. Od leta 2018 v okviru projekta Gorička krajina.


Veliki skovik tehta do 100 g   M. Podletnik 

Veliki skoviki so se konec avgusta iz Goričkega preselili v Nigerijo. V gnezda se bodo ponovno vrnili maja meseca naslednje leto. Da bodo lažje našli hrano, jim lahko pomagate tako, da namestite lovno prežo ali zasadite drevo. Zimski čas je ravno pravšnji za to.

22. 12. 2021