Pet portretov

Po dveh letih snemanja so končno na ogled kratki video klipi. V petih kratkih delih so predstavljeni vsi trije ciljni travniški habitatni tipi, tri ciljne vrste netopirjev in metuljev ter obe vrsti hroščev in ptic. V klipih je posebna pozornost namenjana predstavitvi zanimivosti iz vsakdanjega življenja in njihovih zahtev za njihovo dolgoročno varstvo. Vseh pet klipov si lahko ogledate na portalu Javnega zavoda Krajinski park Goričko na Youtube. 

V petih portretih so predstavljeni: 

TRAVNIKI

STRAŠNIČIN IN TEMNI MRAVLJIŠČAR TER TRAVNIŠKI POSTAVNEŽ

PUŠČAVNIK IN ŠKRLATNI KUKUJ

VELIKI SKOVIK IN HRIBSKI ŠKRJANEC

NAVADNI IN DOLGOKRILI NETOPIR TER MALI PODKOVNJAK