Goričko Živi z naravo

V grajski galeriji je od 1. marca do 19. aprila na ogled razstava Goričko živi z naravo, ki je bila pripravljena leta 2006 v projektu PHARE: Živeti z Naturo 2000 na Goričkem. Razstavo je oblikoval akademski slikar Ignac Meden, avtorica besedil je mag. Valerija Kuštor, fotografije so delo več avtorjev.

Na razstavi so v sliki in besedi predstavljeni življenjski prostori v Krajinskem parku Goričko in območju Natura 2000 Goričko. Opis je v knjižici z istim imenom, ki jo na prošnjo dobite pri vodnikih brezplačno. Na voljo je tudi plakat k razstavi.

Vabimo vas k spoznavanju naravnih zakladov narave, ki smo jih dolžni ohranjati za naše zanamce z naravi prijaznim odnosom in rabo naravnih virov.