Voden izlet Ali na Goričkem še poje hribski škrjanec?

Nedelja, 20. junij 2021 ob 8.00, Stanjevci. 

Zbirališče pri gasilskem domu v Stanjevcih, Stanjevci 36a, 9203 Petrovci

V osrčju Krajinskega parka Goričko se bomo prepričali ali po slemenih mozaične kulturne krajine še pojejo hribski škrjanci. Nekdaj pogosta gnezdilka, spada danes med najbolj ogrožene ptice na Goričkem. Udeleženci izleta, ki poteka v okviru projekta Gorička krajina, bodo spoznali še druge značilne vrste ptic v mejicah, na suhih ekstenzivnih travnikih in v travniških visokodebelnih sadovnjakih, ki jih lahko opazujemo ali poslušamo maja, kot so smrdokavra, pivka, zelena žolna, prosnik, rumeni strnad, rjava in pisana penica. 


Hribski škrjanec   J. Novak

Pri izvedbi izleta bomo upoštevali veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19. 

Več informacij: Gregor Domanjko,  031 340 399. 

    top