Mednarodni dan biodiverzitete 2021

 T. Koltai, JZ KPG

Mi smo del rešitve
V mesecu maju obeležujemo številne mednarodne in evropske okoljske dni. 22 maja je mednarodni dan biodiverzitete. Z njim opozarjamo na pomembnost in ogroženost biotske pestrosti našega planeta - naravnega bogastva brez katerega človeštvo ne more preživeti. K ohranjanju biotske raznovrstnosti prispevamo tudi naravni parki Slovenije. Več...

Biodiverziteta je okrajšana beseda za biotsko pestrost s katero opisujemo bogatost in raznolikost narave, ki nas obkroža. Z biodiverziteto v splošnem opisujemo raznolikost življenjskih prostorov, vrstno pestrost živih bitij in pestrost znotraj posameznih vrst. Biodiverziteta nekega območja je lahko odvisna od naravnih pogojev, v zadnjih desetletjih pa na globalni ravni strmo upada zaradi vpliva človeka.

Ameriški biolog Edward Osborne Wilson je o biodiverziteti zapisal:

»Poglejmo naravo od blizu. Vsaka vrsta živega bitja je čudovita mojstrovina, posebej prilagojena na izbran življenjski prostor, v katerem je preživela skozi mnogo let. Kdo smo mi, da si drznemo zmanjševati in uničevati biodiverziteto?«   

Od biodiverzitete je odvisen tudi naš obstoj. Vsako živo bitje, ne glede na to kako veliko ali majhno je, ima v naravi svojo vlogo, s katerim vpliva na okolje in obstoj drugih bitij. Te vplive imenujemo ekosistemske storitve. To so hrana, čiščenje vode, rodovitnost prsti, varnost pred vremenskimi ekstremi, les, bombaž, zdravila in mnoge druge. V zadnjem času se izpostavlja tudi vpliv narave na dobro počutje človeka pri rekreaciji, sprostitvi, izobraževanju in navdihih za kreativnost. Večja je biodiverziteta, več ekosistemskih storitev imamo zagotovljenih. Vrednost številnih storitev se večkrat pokaže šele takrat, kot nam te narava preneha zagotavljati. 

Letošnji moto mednarodnega dneva biodiverzitete je »Mi smo del rešitve!«. Pomemebno se je zavedati, da lahko vsak človek s preprostimi dejanji prispeva k ohranjanu biodiverzitete, bodisi če gre za kupovanje hrane pri lokalnih pridelovalcih, pozno košnjo travnika, lastno kompostiranje, reciliranje odpadkov, varčevanje z pitno vodo in energijo ali ozaveščanje o pomembnosti lokalnega naravnega okolja. Bodimo del rešitev. 


 T. Koltai

Več o pestri biodiverziteti Slovenije lahko izveste na uradni spletni strani projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta - umetnost življenja, vse o bogati biodiverziteti Krajinskega parka Goričko pa je na voljo v naravoslovnih vsebinah naše spletne strani. 

Pester dan biodiverzitete!