LAS Goričko in LAS pri dobrih ljudeh

Krajinski park Goričko je deljeno v dve območji, ki ju pokrivata lokalni akcijski skupini za razvoj podeželja. V letu 2020 so bili objavljeni javni pozivi za prijavo projektov. Zaradi pandemije so bili roki oddaje podaljšani.

LAS Goričko pokriva parkovne občine Cankova, Kuzma, Rogašovci, Grad, Gornji Petrovci, Puconci, Moravske Toplice, Šalovci in Hodoš.
Javni zavod Krajinski park Goričko je član upravnega odbora LAS Goričko in je 27. dopisni seji je Upravnega odbor LAS Goričko 2020 soglašal s podaljšanjem roka za vložitev predloga operacij za sofinanciranje do 15.01.2021.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.

LAS pri dobrih ljudeh pokriva parkovni občini Kobilje in Dobrovnik.
Javni zavod Krajinski park Goričko je član skupščine LASa.

Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 na 28. (korespondenčni) seji, sklicani dne 28. 12. 2020, potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Rok za oddajo operacij se podaljša, in sicer iz 15. 1. 2021 na 5. 3. 2021 do 13. ure.

Več o javnem pozivu se nahaja tukaj.

    top