Sodelujte v projektu INCREASE in podprite agrobiodiverziteto

Biodiverziteta oziroma biotska raznovrstnost je zelo pomembna tudi v kmetijstvu. 

Raznovrstnost živali pomaga kmetijstvu pri opraševanju rastlin, omejevanju pretiranega razvoja škodljivih živali, razkroju organske mase, kroženju hranil in pri drugih ekosistemskih storitvah. V zadnjih letih pa se čedalje bolj izpostavlja tudi pomen agrobiodiverzitete oziroma raznovrstnosti kmetijskih kultur. Z intenzifikacijo kmetijstva se je raznovrstnost kmetijskih poljščin močno zmanjšala. Številne poljščine, ki so na naših poljih uspevale stoletja so tako v le nekaj desetletjih skoraj izginile. Agrobiodiverziteta je pomembna tako iz vidika zagotavljanja prehranske varnosti kot tudi ohranjanja pestre in zdrave prehrane ter ohranjanja naše kulinarične tradicije.

V ta namen so v evropskem projektu Increase namenili posebno pozornost vrednotenju agrobiodiverzitete ter spodbujanju uživanja in gojenja stročnic v Evropi. V projektu bodo izvajali ohranjanje, upravljanje in karakterizacijo rastlinskih genskih virov, kar bo pripomoglo razvoju trajnostne živilske industrije ter proizvodnji in porabi hrane ob hkratni zaščiti okolja, blažitvi učinkov podnebnih sprememb in spodbujanju zdravja ljudi. V znanstvenem in inovacijskem projektu sodeluje 26 partnerjev iz 14 držav. Slovenski partner v projektu je Kmetijski inštitut Slovenije.

V projektu lahko v eksperimentu na podlagi ljubiteljske znanosti sodeluje vsak, ki ima njivo, vrt ali balkonsko gredo. Udeleženci bodo prejeli semena, ki jih bodo posejali in preko aplikacije s fotografijami in opisi spremljali razvoj rastlin.

Več informacij o projektu in izvajanju poskusa lahko najdete na spletni strani projekta www.pulsesincrease.eu ali na spodnjem posnetku. 

    top