Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2020 z rebalansom

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2020 z rebalansom je bil potrjen na seji Sveta Javnega zavoda dne, 27.5.2020. Sklep o soglasju ministra za okolje in prostor je bil podpisan dne, 27.5.2020. 

Po sprejemu rebalansa proračuna Republike Slovenije v mesecu septembru 2020 je zavod pripravil drugi rebalans finančnega načrta in programa dela v 2020, ki je bil potrjen na 5. izredni dopisni seji sveta zavoda 22.10.2020. Sklenjen je bil 4. aneks k pogodbi v višini 493.770,40 EUR. 

top