Kamnine

Goričko sestavljajo pretežno silikatni sedimenti in sedimentne kamnine, ki so jih skozi milijone let nanosile reke in potoki. Med sediment prevladujejo prodi, peski in glina. Gospodarsko pomembni so predvsem kremenovi peski in prodi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. 

Posebnost med kamninami Goričkega predstavlja sedimentna kamnina vulkanski bazaltni tuf, ki vsebuje olivinove nodule, edinstvene v Sloveniji.

Najstarejše kamnine na območju KP Goričko so stare več kot 500 miljonov let, izvirajo iz paleozoika in se pojavljajo na območju Sotinskega in Rdečega brega na severozahodnem delu Goričkega. Gre za filitoidne skrilavce, ki spadajo med metamorfne kamnine. Za slednje je značilno, da so nastale bodisi iz magmatskih ali sedimentnih kamnin globoko v notranjosti Zemlje pri zelo visokih temperaturah in pritisku tako, da so spremenile (preobrazile) svojo strukturno, mineralno ali kemijsko sestavo. Filitoidni skrilavci so nastali s preobrazbo sedimentnih kamnin. Na območju Sotinskega brega je aktiven kamnolom, kjer skrilavce izkoriščajo kot tehnični kamen v gradbeništvu. V skrilavcih je mogoče najti zlato obarvane kristale minerala pirita in druge zanimive minerale. 

 

    top

    X

    Grad je do nadaljnjega zaprt za ogled

    24.10.- 30.10.2020