Zavarovane vrste rastlin

Nekatere rastlinske vrste so v Sloveniji splošno razširjene in pogoste, medtem ko so druge redke in ogrožene. Slednje so skupaj z mednarodno varovanimi vrstami rastlin zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Za te vrste veljajo posebni varstveni režimi, ki med drugim določajo zavestno uničenje ali poškodovanje rastlin, kot sta trganje in odvzem iz narave.    

Na območju KPG je bilo doslej zabeleženih več kot 40 različnih zavarovanih vrst rastlin. Nekatere med njimi, kot je okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia) so izjemno redke. Navadna kukavica (Orchis morio) se spomladi pogosto pojavlja na suhih traviščih. 

Kukavičevke

Aprila in v začetku maja se suhi travniki na slemenih in pobočjih gričev obarvajo v živo vijolične barve. Bližn...

Močvirski svišč in rumena maslenica

Močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe) Rastlina iz družine sviščevk (Gentinaceae) je značilnica vlažnih in mo...

Grmičasti dišeči volčin

Največja botanična posebnost na Goričkem, je grmičasti dišeči volčin (Daphne cneorum f. arbusculoides). Gre za ...

Gorski narcis

Gorski narcis (Narcissus poeticus ssp. radiiflorus) je na območju KPG razširjen le na območju občin Cankova in Rog...