Kulturna dediščina

Prekmurje in Prekmurci skozi objektiv Purača in Sbülla med leti 1925−1945 Katalog k razstavi fotografij iz zbirk Marka Krenna, dr. Nikolaja Szepessyja, Alojza Sbülla ml. in Stanke Dešnik Časovni razpon fotografij s Prekmurja seže šele dobro stoletje nazaj in vendar so podobe za marsikoga presenečenje. Prvi fotografi so najpogosteje fotografirali ljudi, vendar kljub temu tu in tam dokumentirali tudi ozadje. V katalogu so natisnjene le tehnično dovršene in izbrane fotografije J. Purača in A. Sbülla, medtem, ko je bilo na gradu pri Gradu razstavljenih večje število fotografij. Prelistaj.  Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba / Drei Schlösser, zwei Länder, eine Geschichte Avtorji besedil: Tamara Andrejek, Metka Fujs, Tadeja Andrejek, Attila Kovacs, Harald Dimböck, Felix Josef, Christian Porzelt Murska Sobota, Pumurski muzej, 2019  E-knjiga     TRIJE GRADOVI, DVE DEŽELI, ENA ZGODBA  Tukaj...Trije gradovi - Tabor, Grad in Murska Sobota - so v obmejnem območju okrožja Ženovcev Jennersdorf na Gradiščanskem v Avstriji in v pomurju v Sloveniji. V okviru projekta 321 go sledijo skupnemu cilju ohranjanju kulturne dediščine, pri čemer predstavljajo svojo dolgo skupno zgodovino, kulturo, tradicijo in umetnost čezmejne regije.Trajanje projekta: 1.6.2016-31.5.2019   DREI SCHLÖSSER, ZWEI LÄNDER, EINE GESCHICHTE  Hier... Die 3 Schlösser Tabor, Grad und Murska Sobota liegen in der Grenzregion Jennersdorf und Pomurje und haben sich im Rahmen des Projektes 321 go zum Ziel gesetzt, für den Erhalt des kulturellen Erbes ihre lange gemeinsame Geschichte zusammenzuführen und Tradition, Kultur und Kunst der Region sowie die Historie der Schlösser zu präsentieren. Mit der Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit und der Bewahrung der kulturellen Erbgüter wird eine länderübergreifende Etablierung von kulturtouristischen Produkten realisiert und die wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung in der Region gestärkt.Projektdauer: 1.Juni 2016 bis 31.Mai 2019

Vodniki in priročniki

  KUŠTOR, Valerija, 2006. Krajinski park Goričko živi z naravo, Grad, JZ Krajinski park Goričko Prelistajte  Avtorica je v knjižici predstavila različna življenjska okolja in njihove prebivalce. Opisane so tako pogoste kot tudi redke in ogrožene rastline in živali. Vključeni so tudi napotki za vzdrževanje ugodnega stanja posameznih življenjskih okolij. Knjižici na pot je dr. Peter Skoberne zapisal: Morda bo (knjižica) pripomogla, da se modrost sožitja z naravo prednikov ne bo v celoti utopila v hlastanju za varljivimi dobrinami, ampak bo usmerjala dolgoročni razvoj območja.  Avtorica besedila: Valerija KuštorOblikovanje: Ignac MedenZaložnik: JZ Krajinski park Goričko, 2006Knjižica je nastala v projektu Živeti z Naturo 2000 na Goričkem. Več... Travinje Priročnik za kmetovalce, 2010 Prelistajte Življenjsko najbolj raznovrstni travniki ob meji Slovenije z Madžarsko so danes ogroženi. Ogroža jih opuščanje, zaraščanje in preveč intenzivna raba. Da bi ohranili del teh travnikov, so trije slovenski (Javni zavod Krajinski park Goričko, Prleška razvojna agencija in Ekološki center Svit) in dva madžarska partnerja (Narodni park Örség ter dvojezična občina Števanovci/Apátistvánfalva) pridobili skupni projekt podprt s strani Evropske unije. Naš projekt z akronimom Krajina v harmoniji ima dva glavna cilja: izpopolniti upravljanje s travišči ter promovirati naravi prijazne metode kmetovanja. V ta namen smo izdali brošuro, ki je pred vami. Prosimo, sledite našim priporočilom, tako bomo lažje dosegli skupen cilj. Oblikovanje: www.patkosstudio.huFotografije: Csonka Péter, Stanka Dešnik, Gregor Domanjko, Havas Márta, Kovács-Mesterházy Zoltán, Kristjan Malačič, Dr. Markovics Tibor, Nagy Csaba, Simon Attila, Goran ŠosterIlustracije: dr. Tanja Simonič BAKAN, Branko, 2012. Vodnik po rastlinah = Plant guide, Ljutomer, Prleška razvojna agencija Prelistajte... Urednik/editor: Goran ŠosterAvtor besedila/Author of the text: Branko BakanAvtor fotografij/Author of the photographies: Branko BakanAngleški prevod/English translation: Tanja DominkoStrokovna recenzija/Expert review: Dr. Mitja KaligaričGrafična priprava in tisk/Prepress and printing: Atelje za črko in slikoZaložnik/Publisher: Prleška razvojna agencija, giz, Prešernova ulica 2, LjutomerLeto izdaje/Year of the first edition: 2012Naklada/Copies: 2500 izvodovKnjiga je nastala v okviru projekta »Krajina v harmoniji«, v Operativnem programu Slovenija – Madžarska, Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007 – 2013 in je bila sofinancirana iz strani Evropske unije in Slovenije. The book was produced within the project »Landscape in Harmony« in the Operation programme Slovenia – Hungary, European Territorial Cooperation 2007 – 2013, with the co-financing of the European Union and Slovenia. TRČAK, Branka, 2012. Goričko, Porabje, Őrség, Mura, Življenjska okolja, vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave, Habitats, guide for visitors on marked footpaths/trails in nature protected areas, Branka Trčak, Monika Podgorelec, Javni zavod Krajinski park  Prelistajte... Avtorji/Authors: Branka Trčak in Monika Podgorelec (Center za kartografijo favne in flore/Centre for Cartography of Fauna and Flora)Fotografije/Photos: Branka Trčak (BT, vključno s fotografijo na str. 34/Includingthe photo on page 34), Monika Podgorelec (MP, vključno s fotografijo nanaslovnici/Including the cover photo), Darja Erjavec (DE), Gregor Domanjko (GD)Prevod v angleški jezik in lektoriranje/English lecture translation by:Mojca Japelj Mužič, Lidija JurmanPrevod v madžarski jezik in lektoriranje/Hungarian lecture translation by:Zsuzsa CsabaRecenzija/Review by: dr. Mitja KaligaričOblikovanje/Graphic design: Ignac MedenGrafična priprava in tisk/Prepress and printing: Atelje za črko in slikoZaložnik/Published by: Javni zavod Krajinski park Goričko,Grad 191, 9264 Grad, www.park-goricko.orgFinanciranje/Funding: Operativni program Slovenija-Madžarska 2007–2013/Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007–2013Projekt/Project:Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje, »Krajina v harmoniji«, št. proj. SI-HU-1-2-12/Sustainable use of Natura 2000 habitats along the Slovenian-Hungarian border, »Landscape in harmony«, pr. no. SI-HU-1-2-12Vodilni Partner/Lead Partner: Narodni park ŐrségVodja projekta za JZ KPG/Project Manager for GNP PI: Stanislava DešnikKoordinator projekta/Project Coordinator: Gregor Domanjko DENAC, Katarina, 2014. Ptice Goričkega, Ljubljana, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Prelistajte... Avtorja: Katarina Denac in Primož KmeclIlustracija na naslovnici: Jurij MikuletičFotografije: Gregor Bernard, Dominik Bombek, Milan Cerar, Damijan Denac, Katarina Denac, Gregor Domanjko, André Eijkenaar, Ivan Esenko, Dare Fekonja, Primož Kmecl, Uroš Koštric, Aleksander Kozina, Kristjan Malačič, Tomaž Mihelič, Alen Ploj, Mojca Podletnik, Luka Poljanec, Barbara Robnik, Borut Rubinić, Ján Svetlík, Željko Šalamun, Michael Tiefenbach, Davorin Tome, Tone Trebar, Frank Vassen in Eva VukeličSkica: Marjan VaupotičOblikovala: Polonca PetercaLektoriral: Henrik CigličPregled besedila: Luka BožičIzdalo in založilo: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sklopu projekta Visokodebelni biseri – Upkač (OP SI-HU 2007-2013), ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politikoTisk: SCHWARZ PRINT d.o.o., LjubljanaNaklada: 585 izvodov1. izdaja NETOPIRJI NA GORIČKEM  Več... Projekt Gorička krajina sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Fotografije: G. Domanjko, K. Malačič, P. Presetnik, G. Pintar Risbe: J. Mikuletič Print: DEMAGO d.o.o. Založil: JZ Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, Slovenija, 2019 BATS IN GORIČKO  Read... The project Gorička krajina is funded by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund. Photo: G. Domanjko, K. Malačič, P. Presetnik, G. Pintar Drawing: J. Mikuletič Proofreading: Mamblin d.o.o. Print: DEMAGO d.o.o. Published by: Goričko NP Public Institute, Grad 191, 9264 Grad, Slovenia, 2019 V knjižici Matjaža Kološa, ki je nastala v sodelovanju z Boštjanom Lačnom, so vam v spretno preskušanje priprave jedi zaupani recepti, ki so malo drugačni od običajnih. Prelistajte STARE GORIČKO-PORABSKE JEDI ZA MODERNE LIDIPrehranski vodnik Goričkega in PorabjaAvtorja: Matjaž Kološa in Boštjan LačenFotografije: Matjaž Kološa, Stanislava Dešnik, Jože PojbičJezikovni pregled SI: Biro 2000Prevod: Jolanda Novak CsászárJezikovni pregled HU: Nándor BöröczOblikovanje: Ignac MedenGrafična priprava in tisk: Atelje za črko in slikoZaložnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 GradFinanciranje: Goričko in Porabje, povezana v kulturi /Rábavidék és Goričko – kultúrájában összefonódva»Sosed k sosedu« / »Szomszéd a szomszédhoz« 2009–2012. Operativni program Slovenija-Madžarska 2007–2013/Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007–2013   IZBRANE GORIČKE JEDI ZA VSAKDANJIK IN PRAZNIK  Prelistajte... Zbrala in uredila: Albin Lesic, Sabina ToplakMentorica: Sonja KreslinProdukcija: Amadea DobovisekOblikovanje: Ignac MedenFotografije: Arhiv projekta za Razvoj krajinskega parka Goriœko, Atelje za œrko in slikoGrafična priprava: Atelje za œrko in slikoTisk: Eurotrade Print Murska SobotaZaložnik: Ministrstvo RS za okolje, prostor in energijoNaklada: 5000 izvodovFinancirano s pomočjo EU programa PhareMurska Sobota, avgust 2003

Novičniki

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko letno delo strnemo v novičnikih, ki jih prejmejo vsa gospodinjstva v Krajinskem parku Goričko. V njih zabeležimo strokovne zanimivosti in dogodke. 

Poročila in raziskave

V rubriki Publikacije in poročila so objavljene publikacije JZ KPG, poročila različnih inventarizacij, popisov, monitoringov itd.  2019 Monitoring in izlov signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Kučnici. Inštitut Lutra, 2019. Preberite več.  Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju KPG. Center za kartografijo flore in favne, 2019. Preberite več.  Poročila in publikacije projekta Gorička krajina so objavljena tukaj.     

VRH

X

Preživeti z netopirji

4. 7., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat