Dödolijada in kulinarična razstava za zlato kijanco

Dödolijada in kulinarična razstava za zlato kijanco je najbolj prepoznavna prireditev, ki nastaja pod okriljem KTD Puconci.

Pohod po bregaj pa dolaj

Pohod trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj (prvi ali drugi vikend v januarju) KUD Budinci je upravljavec mednarodne pešpoti »na pouti po dolaj pa bregaj,« ki je bila uradno markirana leta 2009. Pot poteka krožno med Budinci in Andovci v Porabju, zajema pa kulturno in zgodovinsko dediščino obeh krajev. Pohode po uradno označeni pešpoti društvo prireja že deset let, pri tem pa aktivno sodeluje s porabskim Kulturno-turističnim društvom Andovci. Z omenjenim društvom je bila leta 2011 podpisana tudi listina o sodelovanju, kar nenazadnje prispeva tudi k ohranitvi slovenskega jezika, kulture in medsebojnega prijateljstva na tem območju. Januarja, ob prazniku svetih treh kraljev, pripravljajo člani društva skupaj s prijatelji iz Porabja »pohod trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj,« praviloma pred začetkom pohoda pa pripravijo tudi prikaz živih jaslic. Na poti, ki vodi skozi gozd, mimo mejnih kamnov, kjer je nekoč tekla železna zavesa in je bilo to za ljudi prepovedano območje gibanja, se pohodniki ustavijo ob kamnu 115, ki označuje najsevernejšo točko Slovenije, nato pa nadaljujejo pot do mesta, kjer je nekoč stala karavla, danes pa je lično urejen lesen nadstrešek. Zatem jih pot vodi do porabske domačije v Andovcih pri malem Triglavu, ki je vedno prava atrakcija za vse pohodnike od blizu in daleč. Pot, ki se začne pri vaško-gasilskem domu v Budincih, se tam tudi vedno zaključi s toplo malico in z željo, da se ob naslednjem pohodu ponovno zbere velika množica ljubiteljev narave in pohodništva. Budinci 21, 9204 Šalovci Kontaktna oseba: DAMJANA NEMEŠE: damjanaa.nemes@gmail.comM: 040 427 404W:www.facebook.com/KUDBudinci/ Kulturno umetniško društvo Budinci je bilo ustanovljeno leta 1987. Želja po druženju je takratne ustanovne člane, ki jih je bilo nekaj deset, vodila v pravno-formalno registracijo društva.  Začetki delovanja društva so bili osredotočeni na prireditve in veselice v domačem kraju, še danes pa društvo stremi k varovanju kulturne dediščine ter ohranjanju običajev in navad. Vse od ustanovitve je društvo organizator različnih prireditev in ima svoj program dela, ki ga vseskozi nadgrajuje, se pa od ustanovitve dalje ohranja prireditev ob materinskem dnevu, s katero člani društva počastijo vse matere, žene, babice in dekleta. V okviru društva, katerega članstvo se zadnja leta giblje okrog številke 80, deluje več skupin, med bolj aktivnimi so ljudske pevke, ki delujejo vse od ustanovitve društva in prepevajo domače ljudske pesmi z Goričkega, Prekmurja in Porabja, folklorna skupina, ki prav tako z vmesnimi prekinitvami deluje vse od ustanovitve društva in skuša ohranjati goričke in porabske plese, ter gledališka skupina, ki je na oder postavila številne krajše skeče ter tri večje igre, v katerih je sodelovalo tudi do 27 članov različnih generacij.Poleg omenjenih skupin deluje v okviru društva tudi sekcija za prikaz »ribanja in klačenja zelja« na tradicionalen način, ki se v zadnjih letih praviloma predstavlja na Kapüstnem dnevu, prireditvi, ki jo organizira Turistično društvo Dišeči volčin Šalovci. S to sekcijo društvo tako posega na področje etnologije. Močno zastopano pa je v okviru društva tudi področje turizma, predvsem pohodniškega, saj pripravljajo člani že več kot deset let pohode na pouti po dolaj pa bregaj med Budinci na Goričkem in Andovci v Porabju. Društvo, ki je medgeneracijsko obarvano, tako pripravlja več tradicionalnih prireditev skozi vse leto, v kolikor pa čas in finančne zmožnosti dopuščata, se člani društva odpravijo tudi na strokovno ekskurzijo po slovenskih ali bližnjih obmejnih krajih.  

Dnevi turizma Občine Dobrovnik

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik T: 02 557 68 88M: 041 349 927E: turizem@dobrovnik.si W: www.bukovniskojezero.si Ob Bukovniškem jezeru, ki je obenem tudi vstopna točka v Krajinski park Goričko, deluje informacijska pisarna, kjer obiskovalcem nudijo informacije o turistični ponudbi in prireditvah občine Dobrovnik ter okolice. Poleg informacij nudijo tudi možnost organiziranja raznih aktivnosti kot so pohodništvo, kolesarjenje, ribolov, kampiranje in pikniki. Izvajajo lokalno vodenje in pripravljajo programe celodnevnih izletov in naravoslovnih dnevov za osnovne in srednje šole na območju občine ter Prekmurja. Ponujajo tudi izdelke domače obrti, kot tudi prikaz izdelave le-teh. Najbolj odmevne prireditve potekajo v sklopu Dnevov turizma občine Dobrovnik in Vidovega proščenja v mesecu juniju.

Martinova nedelja v Gaju

Martinova nedelja v Gaju Ohraniti pa skušamo tudi tradicijo trgatve in prešanja na stari način. Trgatev poteka tako, da vsako trto posebej poberemo, jo stehtamo in izmerimo sladkorno stopnjo. Iz mošta, ki priteče iz grozdja pridobimo mlado vino, ki pa ga s pomočjo našega domačega župnika iz Bogojine, tudi blagoslovimo na Martinovo nedeljo. K blagoslovu prinesejo svoj mošt tudi ostali gospodarji, na kar sledi družabno srečanje domačinov in turistov, ki se takrat ustavijo pri nas.Lepota brega se kaže že na začetku našega brega, kjer je postavljena preša iz leta 1837, ponosni smo tudi, da je društvo dobilo klet pokojnega Jožeta Berdena in njegove mame Bare, ki je čez cesto in je to zaokrožena celota ohranitve naravne kulturne dediščine brega Gaj v kateri je urejen vinogradniški muzej, prav tako je tudi zraven vinograd. DRUŠTVO GAJ – VINOGRADNIŠKO TURISTIČNO DRUŠTVO FILOVCI Filovci 410, 9222 Bogojina Kontaktna oseba: Jožef Tratnjek Filovci 452, 9222 Bogojina M: 031 238 989 E: darinka.tratnjek@siol.net Vas Filovci ležijo na Dolinskem v občini Moravske Toplice. Nahajajo se ob cesti Martjanci – Dobrovnik. K vasi Filovci še spadajo vinogradniški bregi: Trnovski breg, Filovci breg in Gaj z zidanicami in počitniškimi vikendi. Nekoč je bilo to značilno lončarsko naselje, v zadnjih letih pa so prebivalci povsem opustili to tradicionalno obrt. Društvo Gaj – Vinogradniško turistično društvo Filovci je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom, da bo skrbelo za kakovost naših vin, pridelavo grozdja in uspešno kletarjenje, ter razvijalo sodelovanje med starejšimi in mladimi kletarji, da bomo pridelovali v Gaju kvalitetno in dobro vino. Naša naloga je tudi skrb za infrastrukturo ter zunanjo ureditev in izgled Gaja, za zasaditev drevoreda in vrtnic, katere poleti zacvetijo in lepo krasijo breg Gaj in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. V sklopu programa PHAR, nam je uspelo izvesti dva programa, prvega leta 2001 z naslovom Pod slamnato streho in drugega leta 2003 – Kruh in vino, nova kultura bivanja. Zasadili smo tudi društveni vinograd VITIS-VITA-e z več kot 40 različnimi sortami vinske trte in ob tem se odvijajo tudi nekatere naše prireditve. Vsako leto pred Marijinim vnebovzetjem postavimo klopotec, ki veselo prepeva že vse od leta 2004. Imamo tudi malo vinoteko in skupno vinsko etiketo za steklenice. Pridobili smo tudi cepič stare trte, modre kavčine z mariborskega Lenta.  

Martinovanje v Dobrovniku

MARTINOVA SKUPINA Turistično društvo DobrovnikDobrovnik 297, 9223 DobrovnikM: 041 773 572E: marjan.kardinar@dobrovnik.si    turizem@dobrovnik.si V okviru Turističnega društva Dobrovnik deluje Martinova skupina, ki vsako leto v času martinovanja opravlja plemenito delo, ko krsti „mošt“ v žlahtno kapljico, „vino“. Program in način krsta je vezan na spoštovanje dela v vinogradu in v kleti ter je zanimiv, poln humorja in pesmi. Skupino sestavljajo škof sv. Martin II, ministranta, mežnar, gospodar in harmonikaš. V 22 letih delovanja so opravili okrog 450 krstov. Nastopajo na raznih dogodkih v Sloveniji in na Madžarskem. Na martinovanjih v njihovi občini in pri društvih vinogradnikov v okolici, se predstavljajo skupinam, ki v tem času prihajajo k njim od blizu in daleč. Vsako leto nastopijo tudi v rojstnem kraju sv. Martina v Szombathelyu.

VRH

X

Medvedi na Kamčatki, kino pod zvezdami

Grad, 10.7.2020 ob 20.30