DaRe to Connect (2018 - 2021)

V projektu D2C-DaRe to Connect -  Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt, JZ KPG sodeluje kot pridruženi partner, saj je čezmejno območje zavarovane narave Goričko - Őrség eno od pilotnih območij. V projektu sodeluje 11 projektnih partnerjev iz različnih držav vzdolž Evropske zelene vezi. Projekt, ki se je pričel 1.6.2018 in se bo zaključil 31.5.2021, se izvaja v okviru Programa Podonavje (Intereg DANUBE).

Stanje travniškega postavneža na obeh straneh meje ni rožnato

Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) je eden od najbolj ogroženih in redkih metuljev mokrotnih travnikov v SV S...

V iskanju travniškega postavneža na nemško-češki meji

Dare to connect ali krajše D2C je naslov projekta, ki ga sofinancira EU v programu Podonavje. Javni zavod Krajinski p...

Kick-off konferenca projekta

V Bratislavi je 23.11.2018 potekala kick-off konferenca projekta DaRe to Connect.

Iskanje gnezd travniškega postavneža

Konec avgusta je na sedežu uprave NP Őrség v Őriszentpéteru potekalo 1. srečanje partnerjev na pilotnem območju ...

X

Preživeti z netopirji

6. 6., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat