Naravni parki Slovenije

Naravni parki Slovenije predstavljajo najvrednejše dele slovenskega ozemlja z vidika dolgoročnega ohranjanja naravnih vrednot, biotske pestrosti ter posebnih krajinskih lastnosti. Zavarovana območja narave so zavarovana v enem narodnem parku, treh regijskih, 34 krajinskih parkih, 66 naravnih rezervatih in preko 1200 naravnih spomenikih, ki skupaj obsegajo 13 % slovenskega ozemlja. Poleg tega ima Slovenija še 2 geoparka, nekaj botaničnih vrtov in 144 spomenikov oblikovane narave. Precej je še izjemnih območij, ki bi si prav tako zaslužili pravno varovanje in so vredni obiska. (www.naravniparkislovenije.si)

V Skupnost naravnih parkov Slovenije so povezani upravljavci zavarovanih območij:

Triglavski narodni park,
Regijski park Škocjanske jame,
Kozjanski regijski park,
Notranjski regijski park,
Krajinski park Ljubljansko barje,
Krajinski park Debeli Rtič,
Krajinski park Strunjan,
Krajinski park Sečoveljske soline,
Krajinski park Kolpa,
Krajinski park Logarska dolina,
Krajinski park Pivška presihajoča jezera in
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. 
Na zemljevidu.

Na spletni strani poteka izobraževalna aktivnost v katero so vključeni osnovnošolci petih in šestih razredov, ki celo šolsko leto raziskujejo naravne parke. V zavihku šolarji se lahko preizkusite v reševanju nalog iz prejšnejga leta. V naslednjem šolskem letu se lahko prisdružite šolam, ki sodelujejo. Več...

Več informacij... 

    top