Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Aktualne

Aktualne

Evropska zelena vez in Gorički travniki

 
Datum 01.06.2018 - 31.12.2019
Organizator Javni zavod Krajinski park Goričko
Lokacija Grad 191, 9264 Grad, palacij, neobnovljeni del
 

Javni zavod Krajinski park Goričko sodeluje v pobudi Evropske zelene vezi že od samega začetka, leta 2004. Pobuda temelji na ohranjanju narave ob mejah držav, ki so bile v obdobju hladne vojne za ljudi nedostopne, zastražene in ograjene. Ločnice med vzhodno in zahodno Evropo se prijel sloves Železne zavese po izjavi Winstona Churchilla.

Neprisotnost ljudi je dalo priložnost naravi, ki je razvila svoje oblike življenja, medtem ko je nadzor nad begunci zahteval svoj davek. V povojno napeto dogajanje je bil vključen tudi grad ko je v njem vojska izvajala predvojaško vzgojo in vaje v grajskem parku.

Na razstavi v še neobnovljeni sobi gradu je razstavljena bodeča žica iz meje, vojaška postelja in razstava o mejni reki Kučnici, ki je bila regulirana v sedemdesetih letih za intenziviranje kmetovanja, zmanjševanja poplav in z namenom lažjega nadzora nad gibanjem beguncev iz Jugoslavije v Avstrijo.

Na razstavi so tudi izvlečni panoji o Goričkih travnikih, ki so naravno bogastvo kulturne krajine, nastali zaradi pridelave hrane in preživetja ljudi in so ogroženi zaradi opuščanja živinoreje in ne-rabe na eni strani in intenziviranja kmetijstva z gnojenjem travnikov in preoravanjem v njive na drugi strani.

Besedilo in slika: S. Dešnik

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |