Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Aktualne

Aktualne

Kukavica, upkaš in vidra - stalna naravoslovna razstava

 
Datum 01.01.2017 - 31.12.2019
Organizator Javni zavod Krajinski park Goričko
Lokacija Grad 191, 9264 Grad
 

V treh obnovljenih sobanah v prvem nadstropju gradu je postavljena stalna razstava.

Kukavica predstavlja dejstav o naravi in kulturni krajini Krajinskega parka Goričko in vrstah Natura 2000.

Upkaš predstavlja življenje in delo človeka v visokodebelnih, senožetnih sadovnjakih.

Vidra predstavlja vodne ekosisteme in vpliv posegov človeka vanje, s čimer ne ogroža samo živali, temveč tudi sebe.

Vsi prostori so na ogled v času odprtja gradu in razloženi med vodenimi ogledi.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |